Thor-Øystein Endsjø er mot at huset i Trysil skal gjenåpnes som høydehus. FOTO: NTB SCANPIX

Sier klart nei til høydehus

I 2003 nedla Idretts-Norge forbud mot bruk av høydehus. På Idrettstinget i 2015 kan forbudet oppheves. Lege Thor-Øistein Endsjø sier nei.

Thor-Øistein Endsjø har arbeidet mye med utfordringene ved høydetrening. På 80- og 90-tallet var han en del av teamet rundt Johan Kaggestad, Grete Waitz og Ingrid Kristiansen. Han var også medisinsk ansvarlig i Norges Friidrettsforbund. Etter det har han fortsatt fulgt utøvere i kondisjonsidretter både på høydetrening og i høydehus.

Thor-Øistein Endsjø burde være en mann å høre på nå som diskusjonen om å tillate å bruke høydehus har blusset opp igjen, og når sterke krefter, og store forbund, nå seinest Norges Skiforbund, går inn for å avvikle det særnorske forbudet mot bruk av høydehus.

 

Ingen dokumentert effekt

Etter år i dette arbeidet, fastslår han overfor Dagsavisen:

- Det er dårlig dokumentert at høydetrening har noen vesentlig effekt på de røde blodlegemene - i tilfellet svært liten effekt.

Og enda vanskeligere er det å dokumentere en slik effekt ved bruk av høydehus.

- Tvert imot. Da høydehus var tillatt, var jeg vitne til så mange Reodor Felgen-løsninger, blant annet blant juniorløpere og folk som skulle gå Birken. De ble bare dårligere og mer utslitt.

 

Ikke en vei å gå

- I perioden de såkalte høydehusene ble prøvd i Norge, var erfaringene langt fra entydig gode. Det ble prøvd med «hjemmeløsninger» og bygging av rom hvor oksygentrykket ble redusert ved hjelp av pumper. Jeg hadde kontakt med utslitte utøvere, såkalt lovende, som sov i rørlignende konstruksjoner med lavt oksygentrykk. Mange ble utslitt på grunn av den dårlige sosiale tilpasning et slikt liv førte med seg. Mange timer om dagen med lite oksygen, førte også til dårlig restitusjon, forteller Thor-Øistein Endsjø.

- Og det som er publisert av undersøkelser tilsier på mange måter at dette ikke er veien å gå. Min konklusjon vedrørende høydehus er at effekten er tvilsom selv hos de beste. Hos de som kommer etter denne gruppen, er den mer enn tvilsom.

- Så sier man at dette bare skal gjelde de beste. Hvordan skal man kontrollere det hvis ambisiøse og ressusterke foreldre begynner å lage høyderom hjemme til sine unge håpefulle.

 

Et klart skille

Thor-Øistein Endsjø skiller klart mellom det å trene i høyden og det å oppholde seg i kunstige høydehus.

- Jeg husker jeg var med Johan Kaggestad, Grete Waitz og Ingrid Kristiansen til høyden St. Moritz. Legen på det laboriatoriet der vi testet blodprøvene, sa at den positive effekten av å trene i høyden først og fremst kom av den rene luften, av det ultrafiolette lyset, hormonell tlpasning på grunn av lavt oksygentrykk og av lengre hvile mellom treningsintervallene, forteller han.

- Men det er klart at høydetrening har en god effekt på grunn av hormonelle endringer og stoffskifteendringer hvis du etterpå skal konkurrere i høyden. Effekten av det i lavlandet er det vanskeligere å dokumentere, selv om du har fått nye røde blodlegemer og kvittet deg med gamle, sier han.

 

Galt signal

- Og vi vet vel at utlendinger som har målt en god blodeffekt av å være i høyden også har fiflet med andre ting. EPO for eksempel.

Thor-Øistein Endsjø mener at å oppheve det norske forbudet, er et galt signal å sende til norske idrettsutøvere og til omverdenen.

- Hvis høydehus skulle ha en liten effekt og gi en liten fordel, er det likevel et dårlig signal å sende utad, mener han.

- Bruk av høydehus er et galt signal å gi fra oss i Norge som prøver å holde fanen høyt når det gjelder alle kunstige grep for å oppnå fordeler. At vi skulle ta opp denne bruken igjen fordi andre gjør det, er et tvilsomt argument sier han.

tor.karlsen@dagsavisen.no