Yngve Hallen (t.h.) trøster fotballjentene på U19-landslaget etter at de ble slått ut av EM i sommer. FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

Rammer dugnadsidretten

STATSBUDSJETTET: Fotballpresident Yngve Hallén mener forslaget til statsbudsjett rammer dugnadsfolket.

Yngve Hallén er skuffet over regjeringens forslag til momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg i neste års statsbudsjett.

- Et idrettslag som bygger en fotballbane vil tape rundt 500.000 kroner på dette forslaget, mener han.

Regjeringen vil bevilge 16,8 millioner kroner mer til ordningen sammenlignet med i år. Totalt foreslås det å sette av 72,6 millioner kroner til formålet neste år.

 

Ble avkortet

Fotballpresidenten mener det burde vært tatt større hensyn til idrettsklubbene som bygde anlegg i 2014 - og som får 40 prosent avkorting på tilbakebetalingen av moms. Situasjonen ser ikke bedre ut for 2015, ifølge Hallén.

- Godkjent søknadsbeløp var vel 113 millioner kroner i 2014. Her fikk søkerne avkortet 40 prosent av søknadsbeløpet. I regjeringens forslag er det satt opp knappe 73 millioner for 2015. Det sier seg selv at dette er for lite, og at også idrettslag som bygger i 2015 vil få avkorting. Det kan vi ikke akseptere, sier fotballpresidenten til fotball.no.

Så sent som i 2013 var tilbakebetalingen 100 prosent.

 

Kraftig økning

Ordningen med momskompensasjon ble innført i 2010. Den gir idrettslag og foreninger mulighet til å få tilbakeført deler av momsen som er betalt i forbindelse med bygging av anlegg.

De siste årene har antall søknader om momskompensasjon økt kraftig. Det har gitt utslag på hvor mye hver enkelt søker har fått tilbakeført.

- Vi er klar over at idrettslagene i år fikk lavere beløp enn de søkte om, på grunn av det høye antallet søkere. Vi vil følge utviklingen og komme tilbake til hvordan dette kan ordnes opp i, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Hvor stor andel av momsen som blir kompensert, avgjøres av størrelsen på bevilgningen i statsbudsjettet. Den prosentvis tilbakeføringen vil være lik for alle de innvilgede søknadene.

 

Vil kreve mer

Fotballpresident Hallén vil følge opp saken med politikerne.

- Vi vil be om et møte med komiteen og departementet, og få dem til å forstå at dette rammer de beste dugnadsfolkene hardt. Et idrettslag som bygger en fotballbane vil tape rundt 500.000 kroner på dette forslaget, sier han - og tilføyer:

- Det blir dobbelt galt at de som jobber dugnad og samler inn penger for å skape gode oppvekstvilkår i våre tusen lokalsamfunn ikke skal få refundert merverdiavgiften.

Hallén varsler at han, sammen med resten av idretten, vil kreve at de som har fått avkorting i 2014 må få dette kompensert senere, og at prinsippet om 100 prosent refusjon blir vedtatt i Stortinget. (NTB)