Osloidretten vil ha tiltak mot økonomisk kriminalitet

Idrettslag i Oslo har opplevd både overgrep og økonomisk kriminalitet som ikke er blitt fulgt opp. Oslo Idrettskrets tar dette opp på Idrettstinget lørdag.

LILLEHAMMER (Dagsavisen): Oslo Idrettskrets har to viktige forslag på lørdagens idrettsting, om kriminalisering av doping og om hardere tiltak mot økonomisk kriminalitet.

– Vi har foreslått at det opprettes en påtalenemnd. Idrettslagene føler seg maktesløse når det avdekkes kriminelle forhold i en klubb. Vi har konkrete eksempler både av overgrep og økonomiske underslag som ikke er blitt håndtert, sier styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal til Dagsavisen.

Klubbledere uten kompetanse

– Idrettsstyrets tilnærming til dette har vært naiv. Det er en ansvarsfraskrivelse idretten ikke er tjent med. Og dette er ikke noe storbyfenomen, legger han til.

Forslaget kommer opp på tinget lørdag. 

Les også kommentar: Kamp om følelser: https://www.dagsavisen.no/sport/kamp-om-folelser-pa-idrettstinget-1.1528765

Kretsen mener de møter veggen når det kommer vanskelige saker og granskning må til for å kartlegge fakta. Og lederne i klunbene har sjelden den rette kompetansen for å etablere grunnlag for en eventuell anmeldelse eller påtale

.Kretsen ønsker derfor en egen ressursgruppe i NIF sentralt for granskning av økonomisk kriminalitet og som på forespørsel kan bistå organisasjonsleddene med å veilede, kartlegge og dokumentere faktiske forhold.

Idrettsstyrets holdning har vært at slike saker må overlates politiet. 

Les forslaget her:  forslag fra Oslo Idrettskrets om påtalenemnd

– Vår oppfatning er at et idrettslag egner seg som skalkeskjul for kriminell virksomhet med mindre risiko for avsløring enn hva tilfellet er i næringslivet. Slik kan vi ikke ha det i norsk idrett, sier kretslederen.

Støtter Mollekleiv

I kampen om ledervervet har de hele tiden signalisert sin støtte til valgkomiteens enstemmige valg av Sven Mollekleiv som ny idrettspresident.

Men kretsen hadde ikke ventet at Tom Tvedt ville ta opp kampen.

– Både Tom og Sven er gode kandidater. De er en del av idretten. Jeg ser ikke på Berit Kjøll (den tredje kandidaten) som det, sier Oftedal.

Han sier at kretsen har gjort en grunduig jobb i forkant, allerede før jul hadde de egne møter med både Tom Tvedt og Sven Mollekleiv. 

Valget skjer søndag formiddag.