Idrettspresident Tom Tvedt ønsker at flere nasjoner enn Norge skal forby bruk av høydehus. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Ønsker internasjonalt forbud mot høydehus

Styret i Norges Idrettsforbund (NIF) vedtok tirsdag å følge opp forbudet mot høydehus og kunstig tilførsel av oksygen i norsk idrett. NIF jobber nå mot et internasjonalt forbud.

Av Jørn Henriksen Skjærpe

Idrettsstyret følger opp vedtaket som ble fattet i idrettstinget i fjor. Det ble klart på tirsdagens styremøte.

– Jeg er stolt over at norsk idrett står oppreist i denne saken. Vi er krystallklare på at vi ønsker et internasjonalt forbud. Utøverne sier at de ønsker like rammevilkår, og det støtter vi dem i. Det er grunnen til at vi løfter dette fram, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

47-åringen fra Randaberg trekker fram et eksempel fra finsk idrett, nemlig at finske langrennsløpere har brukt «gassmaske»-lignende masker under trening i høyden.

– Vi ønsker ikke at våre utøvere skal se sine forbilder med gassmasker. Fra norsk side skal vi nå jobbe for like vilkår, gjentar idrettspresidenten.

Brev til WADA

I en pressemelding skriver NIF-styret følgende om vedtaket:

«Idrettsstyret tar sterkt avstand fra den praksisen som i den senere tiden er blitt avdekket om bruk av kunstig tilførsel av oksygen gjennom tekniske hjelpemidler til toppidrettsutøvere. Denne praksis er helt uforenlig med idrettens verdier. For å sikre like vilkår for alle utøvere vil idrettsstyret arbeide for et generelt internasjonalt forbud som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget 2003.»

Vedtaket er helt i tråd med innstillingen fra Idrettsmedisinsk etisk råd til idrettstinget i 2015.

Tvedt og co. skal nå jobbe tett opp mot Verdens antidopingbyrå (WADA) og Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– Vi vil først skrive et brev til IOC og WADA, der vi vil gi uttrykk for at vi vil jobbe for å få endret dette. Da er det politiske prosesser som settes i gang. Vi vil jobbe for å få opp en debatt. Vi ønsker å få dette opp på agendaen i IOC og WADA. At dette er et viktig og interessant tema for dem, er jeg ikke i tvil om, sier Tvedt.

Samtidig skal NIF samarbeide med Norges Skiforbund med tanke på å støtte et forbud mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser innenfor skiidrettene organisert av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Realistisk

– Norge står foreløpig ganske alene i denne saken. Hvor realistisk er det å få til et internasjonalt forbud?

– Verdispørsmål handler ikke om hva som er realistisk eller ikke. Det handler om at vi gir uttrykk for hvor norsk idrett står. Nå skal vi jobbe internasjonalt. Italia har allerede innført et forbud. Jeg er overbevist om at mange land ønsker denne debatten, svarer Tvedt.

– Det enkleste for oss ville sikkert vært å si ja til høydehus, men vi går «motstrøms». Vi står i det, selv om 205 av 207 medlemsland (i IOC) foreløpig ikke har et forbud. For oss er like vilkår og fair play utrolig viktig, legger han til.

– Hvor lang tid vil det eventuelt ta å innføre et forbud?

– Det vil jeg ikke spekulere i. WADA-koden endres med fire års mellomrom, men dette (forbudet) kan også innføres på veien. Det vil nok bli mange spennende debatter om dette framover, sier idrettspresidenten. (©NTB)