Kunstgressbanen på Grorud.

Nekter Grorud vinterdrift av kunstgressbane

Bymiljøetaten nekter Grorud IL å holde kunstgressbanen åpen. Onsdag stoppet de fysisk brøytemanskapene som var i gang med å rydde banen for snø og is. Nå varsler BYM sanskjoner mot Grorud IL. Grorud på sin side svarer med å politianmelde BYM.

– Vi politianmelder Bymiljøetaten, for å få belyst om de har tillatelse til å hindre oss vinterdrift. Anmeldelsen fredag morgen, sier nestleder i Grorud IL, Miguel Paulos til Dagsavisen.

Årsaken til bruksnektingen er at Grorud IL (GIL) skal ha misligholdt kontrakts-bestemmelsene.

– Bymiljøetaten nekter å gi oss vinterdrift på Grorud. De legger til grunn løgner og direkte feil for å nekte oss å brøyte, sier  Miguel Paulos.

– Banen var glimrende vinteren 2016/2017, legger han til.

I november informerte Bymiljøetaten Grorud IL at de ville nekte vinterdrift 2017/18.

I dag er banen ubrukelig for fotball etter at BYM stoppet brøytingen av banen.

– Vi har nesten 600 barn og unge som bruker banen. Vi har ikke hatt annet valg enn å kjøre på med vinterdrift til tross for at vi ikke har tillatelse. Skoler og barnehager i nærområdet blir også sterkt berørt av dette. Det kan vi som klubb ikke akseptere, sier Miguel Paulos fortvilet.

– Vi har allerede fått flere utmeldelser av klubben fordi vi ikke kan ha et tilfredsstillende treningstilbud i vinter, sier han videre.

«Richard Pedersen, mangeårig styreleder i GIL, har gjennom sine roller i Norges fotballforbund (NFF), Oslo idrettskrets (OIK), Oslo fotballkrets (OFK) og det kommunale Hallselskapet, gjentatte ganger utfordret BYM og deres måte å forvalte kommunale midler til idrettens beste.

Bymiljøetatens (BYM) behandling vedrørende vinterdrift på Grorud kan virke som en personlig hevn på Pedersen slik at de kan få satt han på plass», skriver Grorud IL i saksdokumentene.

Nektet drift

Dagsavisen har også fått  møtereferatet Grorud IL hadde med BYM 16. november i fjor. Her begrunnet BYM hvorfor de ikke anbefalte vinterdrift.

«BYM anbefalte Grorud IL høsten 2016 å unngå vinterdrift førtskommende vintersesong, da nye kunstgressbaner trenger en sesong for å sette seg. Grorud IL unngikk å inngå vinterdriftsavtale sesongen 2016/17, med nødvendige befaringer før sesongen. Til tross for at klubben ikke inngikk vinterdriftsavtale med BYM, hadde de vinterdrift på banen.», står det i referatet.

Videre skriver Bymiljøetatens referent Lars Flydal  i referatet:

«Videre missligholdt klubben kontraktsbestemmelsene ved at de ikke fulgte BYMs retningslinjer for opprydning etter vinterdrift. BYM måtte dermed følge våre rutiner for å istandsette banen og som en konsekvens ikke tillate vinterdrift påfølgende sesong. Entreprenør har hevet
reklamasjonsrettighetene til kunstgressbanen som følge av uforsvarlig vinterdrift».

– GIL kan ikke se å ha mottatt noen kontrakt for vinterdrift i 2016/2017 og har etterspurt denne av Lars Flydal uten at det har resultert i noe. BYM har imidlertid fakturert GIL for strømkostnader (kr. 15.170,-) knyttet til vinterdrift 2016/2017, sier Miguel Paulos.

I fjor vår brukte klubben 100.000 kroner for å samle opp granulatene (gummikulene) som lå i terrenget.

– Disse forurenser naturen. Vi samlet opp det meste og la tilbake på banen, men måtte leie inn en maskin som sugde opp resten.  Den regningen tok vi, sier han.

«For det første er det merkelig at BYM mener GIL har brutt en kontrakt BYM mener de ikke har inngått. GIL ryddet etter vinterdriften, BYM underkjente opprydningen og engasjerte en entreprenør. GIL la seg helt flate for kritikken fra BYM og aksepterte det økonomiske. GIL har betalt fakturaen fra BYM vedrørende dette på kr. 98.720, skriver Grorud IL i sine kommentarer til møtereferatet».

I dag er banen ubrukelig for fotball.

– Vi har 400 barn og unge som bruker banen. Vi har ikke hatt annet valg enn å kjøre på med vinterdrift til tross for at vi ikke har tillatelse, sier Miguel Paulos fortvilet.

– Vi har allerede fått flere utmeldelser av klubben fordi vi ikke kan ha et tilfredsstillende treningstilbud i vinter, sier Paulos.

2016

Kunstgresset på Grorud åpnet høsten 2016, og i åpningstalene ble det lagt vekt på at dette var en bane som var spesielt egnet for vinterbruk.

– Årsaken er at gresset er litt lenger enn på andre kunstgressbaner, sier han.

I hele Groruddalen er det kun kunstgressbanen på Vestli som har undervarme.

Grorud IL har også fått skylden for at arbeidet med nye kunstgressbaner på Disen og Kalbakken er blitt stoppet.

Årsaken her er gummikulene som har havnet i avløpsrørene.

«Som en følge av situasjonen på Grorud stoppet Vann- og Avløpsetaten (VAV) to andre kunstgressprosjekter til BYM på henholdsvis Disen og Kalbakken. Det ble brøytet store mengder granulat ut i terreng og ned i avløpsrør på Grorud, noe VAV reagerte negativt på. VAV krevde derfor at BYM endret prosjektering av banene og måtte dokumentere og utrede tiltak for å hindre granulat på avveie i sine fremtidige prosjekter», skriver BYM i møtereferatet, som fastholder vedtaket om å ikke tillate vinterdrift på Grorud denne vinteren.

Dette utsagnet finner Grorud IL merkelig.

«BYM hevder at det ble brøytet store mengder granulat ut i terreng og i avløpsrør. Dette synes merkelig da BYM fakturerte oss for 1 stk big bag (1250 kg) med granulat på kr. 6000,-. I følge Oslo fotballkrets er det ca. 115.000 kg med granulat pr bane. Hvis 1 prosent av en banes granulat kan stoppe utbygging av kunstgressbaner andre steder i Oslo er det merkelig at Oslo kommune som europeisk miljøhovedstad tillater bygging og drift av kunstgressbaner
overhode», heter det videre i kommentarene fra Grorud IL.

 – Vil komme med sanksjoner

Bymiljøetaten har flere ganger purret på Grorud IL, og bedt dem signere kontrakten om vinterdrift. I en e-post til Dagsavisen svarer BYM på hvorfor de ikke tillater vinterdrift i år. Og de varsler sanksjoner ovenfor Grorud IL for å ha misligholdt kontrakten. 

Bymiljøetaten sender ut forespørsel til alle idrettslag i god tid før vinterdrift hvor de får anledning til å inngå kontrakt om vinterdrift påfølgende sesong. Grorud IL svarte ikke på denne henvendelsen høsten 2016, og det ble aldri inngått kontrakt mellom BYM og Grorud før vinteren. Grorud IL ble allikevel anbefalt å unngå vinterdrift første vintersesong da det ville medføre mye granulat på avveie, siden gummien ikke har fått satt seg i banelegemet tilstrekkelig. I 2017 har vi endret ordlyden i kontrakten, det er nå et krav om å ikke ha vinterdrift første sesong etter rehabilitering. Det er ikke lenger kun en anbefaling. 

Da Bymiljøetaten registrerte at klubben likevel hadde begynt med vinterdrift oversendte Bymiljøetaten kontrakten til Grorud IL og purret opp flere ganger at denne måtte signeres og sendes i retur. Grorud IL fulgte aldri opp disse purringene. En befaring sammen med Grorud IL på banen etter sesongen tilsa at de måtte rydde opp og tilbakestille banen. Den påfølgende kontrollbefaringen 14 dager senere viste at oppryddingen fortsatt ikke var godkjent. Klubben fikk ytterligere 7 dager på å rydde opp, sammen med varsel om at BYM ville bestille ekstern entreprenør dersom klubben ikke utførte arbeidene. Dette ble ikke etterfulgt, og Bymiljøetaten måtte bestille ekstern entreprenør for å rydde opp og tilbakestille banen (fylle på mer granualt samt harve, børste og overflaterense banen).

I henhold til rutinene våre er konsekvensen at klubben ikke vil få vinterdrift påfølgende vinter. Dette ble Grorud IL informert om.

Bymiljøetaten er avhengig av at klubbende følger kontraktene, fordi vi er underlagt strenge miljøkrav.

Bymiljøetaten ble først onsdag ettermiddag klar over at Grorud IL har misligholdt sin driftsavtale. Vi kommer til å kalle inn Grorud IL til et møte, og etter det vil vi avklare eventuelle sanksjoner.