Molde-spilleren frikjent, men saken ankes

Molde-spilleren som var tiltalt for sovevoldtekt, er frifunnet i tingretten. Han dømmes likevel til å betale erstatning til kvinnen som anmeldte saken.

Av Marius Helge Larsen

Aktor Ingvild Thorn Nordheim opplyser til NTB at dommen ankes.

Molde Fotballklubb skriver i en pressemelding at de tar dommen til etterretning, og at saken skal behandles i styret for å «vurdere mulige utfall».

– Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, klubben og andre, heter det meldingen.

Klubben valgte å ikke suspendere spilleren etter at saken ble anmeldt, og har inntil nå avventet utfallet av saken.

Skjedde på nachspiel

I dommen fra Romsdal tingrett deler retten seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om skyld. Retten slår fast at det er ubestridt at spilleren hadde samleie med kvinnen under et nachspiel hjemme hos ham i mai i fjor. Kvinnen hadde høy promille.

– Det springende punkt er om samleiet skjedde mens kvinnen sov og/eller på grunn av beruselsen var ute av stand til å motsette seg handlingen, eller om hun deltok aktivt i den seksuelle kontakten, slik spilleren har forklart, heter det i dommen.

Under rettssaken nektet spilleren straffskyld. Han fortalte at han hadde samleie med kvinnen, men sa at det var frivillig. Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at hun sovnet på et nachspiel hjemme hos spilleren, men våknet og forsto at noen lå over henne.

Uenighet

Rettens flertall, bestående av de to meddommerne, kom fram til at det foreligger rimelig og fornuftig tvil om skyldspørsmålet og at det ikke kan ses bort fra at hendelsesforløpet i det vesentlige kan ha vært slik det ble beskrevet av Molde-spilleren.

Mindretallet – representert ved rettens leder – mente imidlertid at spilleren burde dømmes.

Beviskravene i spørsmålet om erstatning er mindre strengt enn i straffesaker. For å idømme straff kreves det tilnærmet sikkerhet, mens det i spørsmålet om erstatning holder med klar sannsynlighetsovervekt i denne typen saker. Rettens flertall var enige om at dette kravet var oppfylt, og dermed dømmes Molde-spilleren til å betale 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen som anmeldte saken.

Dommen ankes

Aktor i saken, statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, opplyser at påtalemyndigheten kommer til å anke dommen.

– Jeg synes dette var et overraskende utfall. Samtidig registrerer jeg at fagdommeren, som var i mindretall, mente at det var utvilsomt at tiltalte hadde begått handlingen han var tiltalt for, sier hun til NTB.

Nå venter ny behandling av saken i lagmannsretten.

– Det vil jo bli en ny fullstendig bevisførsel. Vi får prøvd saken to ganger, så får vi se hva resultatet blir da, sier hun.

Det har ikke lyktes NTB å få kontakt med spillerens forsvarer Øyvind Panzer Iversen. (NTB)