Mer enn voldsprat

Vold i fotballen har vært behandlet tilfeldig. Nå skjer det noe

ULLEVAAL STADION: Politiinspektør Rune Solberg Swahn var prisverdig klar under onsdagens seminar om vold i fotballen. Som både far, trener og politimann ville han ha de såkalte problembarna inn i idretten. For der blir de tatt vare på. Da blir det noen kamper underveis. Men først og fremst oppdragelse.

Norges Fotballforbund la fram en handlingsplan for hvordan man skal håndtere det som betegnes som kriminalitet på en fotballbane. Det skal anmeldes. Det skal lages et system for det og det skal være samme prinsipp over hele landet. Det låter opplagt, men har ikke vært det. Først da VG satte søkelys på en rekke enkelttilfeller i fjor høst, ble problemet tatt fatt i.

«Tallene viser at det i 2019 ble registrert 100 saker fordelt på 91 kamper; 74 saker med vold og 26 saker med trusler. Kartleggingen viser at omfanget ikke har vært godt nok kjent, og at NFF ikke har vært bevisst nok på forholdet mellom selvdømmeordningen og rettssamfunnets rolle, samt ulikheten i saksbehandling og sanksjoner i kretsene», står det i redegjørelsen fra NFF. Tallene er hentet ut fra om lag 85.000 fotballkamper. I kvinnefotballen er antall voldstilfeller null.

Tine Grødahl jobber i Vålerenga og fortalte konkret om hvordan man jobber. I VIF bruker man 500.000 kroner i året på å subsidiere treningsavgifter. Det holdes møter og skrives fair play-kontrakter. Men hun pekte på at det er gjengangerne som står for halvparten av volden og hun ba foreldre til særlig juniorspillere melde seg som tilskuere igjen. Det er i denne aldersgruppen (16 til 19 år) utfordringene er størst. Da har foreldrene sluttet å følge opp. Og det er gjerne tilskuergjenger, som ikke tilhører fotballen, som skaper provokasjoner.

En fotballspiller, eller utøver i en hvilken som helst idrett, skal være trygg på at arenaen han leker seg på, skal være trygg. Og kriminell aktivitet skal straffes. Derfor har også Norges idrettsforbund lansert en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idretten.

Mange syntes det var en pussig timing at alle de fine ordene kom samtidig som Norges Fotballforbund åpner for alkoholservering i forbindelse med fotballkamper. Kristelig Folkeparti reagerte på impuls. Men det åpner ikke for ølservering på norske tribuner. Det er fortsatt forbudt.

Det handler om at alkoholservering i tilknytning til en fotballkamp ikke skal være forbeholdt såkalte VIP-er. Det praktiseres en rekke steder allerede. Men det betinger at den aktuelle kommunen gir skjenkebevilling. Det er ikke opplagt.