Tom Tvedt på pressekonferansen etter å ha mottatt brevet fra Linda Hofstad Helleland i går. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Lover statsråden åpenhet

I går mottok idrettspresident Tom Tvedt et skarpt brev fra kulturminister Linda Hofstad Helleland. Så lovet han en åpenhet som overgår statsrådens krav.

– Idretten er en stor demokratisk bevegelse som skal styre seg selv. Det forplikter i den forstand at det må vises full åpenhet rundt den betydelige andelen av fellesskapets midler de tildeles hvert år. Når det ikke var tilfellet så langt, måtte jeg gripe inn. Jeg så ingen annen utvei, sier kulturministeren til NTB.

Det gjorde hun klart i brevet hun sendte til idrettspresidenten i går formiddag. Nå krever hun full åpenhet rundt økonomien og regnskapet til sentralleddet i norsk idrett. Alt skal på bordet – reiseregninger og øvrige utgiftsposter helt ned på bilagsnivå.

Enda større åpenhet

Og idrettspresidenten har tatt signalene.

– Jeg tror vi lever i et samfunn som må bli mer transparent. Idrett er en stor del av dette. Det som nå kommer fra ministeren er én ting, men jeg tror vi kommer til å åpne også på andre områder når utvalget er ferdig med sitt arbeid, sier Tom Tvedt.

Utvalget han henviser til er et åpenhetsutvalg som nå er satt ned, og som ledes av John G. Bernander.

Og på spørsmål om dette hadde skjedd uten at mediene hadde tatt tak i det, svarer han:

– Det er et evig spørsmål, men jeg tror at dette ville presset seg fram. Vi er en del av en stor verden, og åpenhet og tillit er helt avgjørende. Jeg tror svaret er ja.

Etter møtet med kulturministeren mandag, la både Tom Tvedt og generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, fram sine reiseregninger i den perioden Tom Tvedt har vært idrettspresident.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tillit

– Det viktigste for meg er det utvalget vi har satt ned. For oss handler ikke det eksplisitt om vedlegg eller reiseregninger, men om åpenhetskulturen i hele norsk idrett. Dette arbeidet kommer til å gå ufortrødent videre. Vi må gjennom dette, komme ut i andre enden og ha tillit hos det norske folk. Det er ikke noe vi vedtar, det er noe vi skaper, sier Tvedt.

I går kom VG med en sammenligning av reiseregningene til den norske og svenske idrettspresidenten Björn Eriksson. Han har reist for langt mindre. Sammenligningen syns Tom Tvedt er urettferdig.

– Jeg er den eneste presidenten i hele verden som har ansvar for både det olympiske, paralympiske, psykisk utviklingshemmede og døve. Når jeg så blir sammenlignet med min svenske kollega, som har en tredel av det ansvaret, er det trist, sier han.