Krysspress fører til frafall i idretten

Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til mener prestasjonsjaget i idretten går ut over dem som trenger idretten aller mest, og er bekymret for frafallet og konsekvensene det skaper.

32 prosent i alderen 15–19 år oppgir for mye fokus på prestasjon og satsing som årsak til at de sluttet i idretten. Det viser nye tall i en undersøkelse YouGov har gjort på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– De aller fleste er innom organisert idrett i løpet av oppveksten sin. For mange ungdommer kan idretten spille en helt avgjørende rolle. Derfor må vi evne å holde dem der, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud til Dagsavisen.

Les også: NFF: 20.000 barn og unge har sluttet med fotball i koronatiden

Mange vil fortsette

Blant 18–19-åringene oppgir 48 prosent at de gjerne ville fortsatt, men at de ikke opplevde at det fantes et tilbud tilpasset dem når de valgte å slutte. Mindre fokus på prestasjonsjag, og en lettere kombinasjon med skolearbeid er de to viktigste tingene som kunne fått flere til å fortsette med organisert idrett.

– Det må være mulig å legge til rette for lavterskeltilbud innen idretten som gjør at flere fortsetter. Ungdommer opplever press fra ulike kanter, og trenger et fristed i idretten som ikke krever at de legger fra seg alt annet, påpeker Eriksrud og fortsetter:

– Demp prestasjonsjaget og sats mer på fellesskap og samhold. Det er idretten god på, og det trenger barn og unge sårt etter mange måneder hjemme uten fellesarenaene som er så viktige for dem, sier Eriksrud.

Hun er spesielt bekymret for frafallet i koronaens tid.

– Når vi vet at 93 prosent mellom 13 og 18 år har deltatt i organisert idrett, er idretten en unik arena for å fange opp ungdom som har det vanskelig. Treningen, cupen og fotballavslutningen er steder ungdommene fremdeles treffes og har mye kontakt med voksenpersoner utenom familien. Det kan bety en avgjørende forskjell i en ellers tøff barndom, sier Eriksrud og fortsetter:

– Nedstengingen av samfunnet i vår har vært vanskelig for mange barn, og spesielt de som kommer fra familier der ting ikke er som det skal være. For dem er det ekstra viktig at de får komme tilbake til en raus og inkluderende idrett.

Les også: Sagene IF merker at ungdommen forsvinner

Prestasjonspress på flere arenaer

Breddeidrettssjef Anja Veum i Idrettsforbundet sier at dette er tall de kjenner til fra sine egne frafallsundersøkelser i idretten.

– Det med å ha tilbud som ikke bare er rettet mot de mest ambisiøse er noe vi jobber kontinuerlig med å få til, og vi har kjørt en del prosjekter rettet inn mot dette. Vi har prøvd å legge til rette for mer uformelle og fleksible treninger, men ser også at limet i laget kan forsvinne om det blir for uformelt. Så det er ikke en enkel løsning på dette, forteller Veum til Dagsavisen.

Hun forteller at de fra andre undersøkelser kjenner til at presset om å prestere på alle arenaer samtidig, inkludert skole og i idretten, gjør at totalsituasjonen kan bli for mye for enkelte – som da velger å slutte med idrett.

– Dette er noe vi må håndtere på en god måte, og vi jobber bevist med de trendene som er rundt oss i samfunnet. Idrettslagene må anerkjenne det sosiale aspektet i idretten, og det er noe vi stadig utfordrer særforbundene på. Enten om de legger opp til å kunne melde på turneringer i stedet for hele serier, og gjør det enklere å bare slenge seg med på treninger, uten å skulle satse, sier hun.

Les også: Barna forlater fotballen

Økt sosial ulikhet bekymrer

Prestasjonsjaget som får mange til å slutte, er også tett knyttet opp til utstyr og kostnadene ved å drive idretten.

– Hvis du for eksempel skal drive med ridning, må du nødvendigvis ha tilgang på en hest. Det er noen idretter der utstyret er dyrere enn andre, men vi jobber bevisst med å redusere kostnadsnivået og jaget etter utstyr. Det viktigste bør være idrettsgleden. Derfor jobber vi med ulike løsninger, som for eksempel å låne ut utstyr og bevisstheten rundt det å holde kostnadene nede ute i idrettslagene, forteller Veum.

Hun forteller at Idrettsforbundet så langt ikke har noen egne tall om frafallet i breddeidretten som følge av korona, siden de baserer seg på medlemstallene som blir rapportert inn ved starten av hvert år.

– Heldigvis har barne- og ungdomsidretten i stor grad kommet i gang, da vi virkelig så behovet for det sosiale aspektet rundt idretten under nedstengingen. Etter hvert har idrettslagene fått til trygge treningsmiljøer, og tatt en inkluderende rolle som det limet i nærmiljøet de kan være. Fra enkelte idrettslag hører vi om økt frafall, mens andre idrettslag sitter med ventelister, sier Veum, som er bekymret for at det skal bli en økt sosial ulikhet som følge av koronapandemiens økonomiske utfordringer.

Les også: Avstandsregel i barne- og ungdomsidretten fjernes