Kaller vedtaket et svik mot idretten

WADAs visepresident Linda H. Helleland mener det er et svik overfor de rene utøverne å gjeninnsette Russland som fullverdig medlem i Verdens antidopingbyrå.

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Et klart flertall av WADA-styret på tolv medlemmer stemte torsdag for å ta Russlands antidopingbyrå (RUSADA) tilbake i varmen. Det skjedde med ni stemmer mot to. Ett medlem avsto fra å stemme.

Helleland hadde på forhånd gjort det klart at hun kom til å stemme imot russisk WADA-medlemskap. Torsdag gikk hun på et tungt nederlag etter styremøtet i Seychellene.

– Jeg er veldig skuffet på vegne av rene utøvere og alle som tror på en ren idrett. Dette kaster en mørk skygge over troverdigheten til antidopingbevegelsen, sier Helleland i en uttalelse sendt til en rekke medier.

Sviktet

WADAs norske visepresident mener det var feil å ønske russerne velkommen tilbake før de fullt og helt hadde oppfylt alle kravene som forelå.

– Vi vet ikke når vi får tilgang til viktig data som vi trenger for å undersøke doping i Russland, og vi vet ikke om vi noen gang vil lykkes med å klare det vi sikter etter, sier Helleland videre og avslutter uttalelsen på følgende vis: 

– I dag sviktet vi de rene utøverne i verden.

RUSADA ble utestengt fra WADA i august 2015 på grunn av avsløringer om omfattende dopingjuks i russisk idrett.

Krav

WADA-styrets avgjørelse ble gjort etter at organisasjonens uavhengige komité for regeletterlevelse i forrige uke anbefalte å oppheve utestengelsen av Russland. Anbefalingen ble møtt med kraftige reaksjoner, deriblant fra Helleland, men den ble likevel tatt til følge under torsdagens styremøte.

Blant WADAs opprinnelige krav overfor Russland var at byrået skulle få tilgang på tidligere data og prøver fra antidopinglaboratoriet i Moskva. Nå får russerne tilbake medlemskapet mot at de lover å gi WADA innsyn innen 31. desember.

WADA-president Craig Reedie sa torsdag at russerne vil bli utestengt på nytt om de ikke følger opp og innfrir kravene som ble lagt til grunn for torsdagens styrevedtak.

Reaksjon fra NIF

Norges Idrettsforbund stiller seg undrende til Verdens antidopingbyrås vedtak om å la Russland få komme tilbake som medlem.

«Vi har lagt til grunn, og har støttet, WADAs veikart for RUSADAs eventuelle gjeninntreden. Dersom WADA nå har gått bort fra det opprinnelige veikartet og lempet på kravene, er vi mer enn skeptiske til denne beslutningen», skriver NIF i en  pressemelding

WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland var en av to som stemte mot å gi russerne tilbake status som fullverdig medlem. Ni av styrets tolv medlemmer stemte for. Ett medlem avsto fra å stemme.

«Norges Idrettsforbund søker nå å få innsyn i WADAs vedtak og beslutningsgrunnlag samt de vilkår som er knyttet til vedtaket, og vil komme tilbake med en ny uttalelse når vi har mer kjennskap til beslutningsgrunnlaget».

I pressemeldingen reagerer Norges Idrettsforbund på måten Russland-vedtaket ble kommunisert på til omverdenen.

«Vi finner det kritikkverdig at WADA offentliggjør sin beslutning på sosiale medier, uten samtidig å publisere vedtaket og beslutningsgrunnlaget på sine nettsider».

RUSADA ble sparket ut av WADA i august 2015 på grunn av avsløringer om omfattende dopingjuks i russisk idrett. Tre år senere er det russiske antidopingbyrået tilbake i varmen. (NTB)