Innstiller på fire års utestengelse

Påtalenemnda i Antidoping Norge innstiller på at Sparta Sarpsborg-spilleren Marcus Bryhnisveen blir utestengt fra konkurranser og organisert trening i fire år.

 

En eventuell utestengelse gjelder fra tidspunktet for frivillig suspensjon. 24 år gamle Bryhnisveen mister også retten til å inneha valgte og oppnevnte tillitsverv i det samme tidsrommet han eventuelt blir utestengt om påtalebegjæringen blir tatt til følge.

Bryhnisveen testet positivt på den anabole steroidet dehydrochloromethyl-testosteron i en kamp mot Stjernen 21. august. Det aktuelle stoffet er kjemisk framstilt.

Både A- og B-prøven til ishockeyspilleren var positiv.

Fire år er maksimumsstraffen.

– Utøveren har ikke vært i stand til å dokumentere hvordan han har fått stoffet i seg, sier påtalenemndas leder, Katharina Rise, til NTB.

Bryhnisveens advokat Morten Justad Johnsen sier til TV 2 at Bryhnisveen har samarbeidet med Antidoping Norge hele veien.

– Han erkjenner ansvaret for det han har i kroppen, men han vil understreke at han ikke har fått i seg noe ulovlig med vilje. Han vet ikke hvordan han har fått det i kroppen, sier advokaten.

Påtalebegjæringen blir videresendt til domsutvalget i Norges Idrettsforbund, som fatter en endelig dom i saken.

En eventuell dom i domsutvalget kan ankes til Norges Idrettsforbunds appellutvalg.

Bryhnisveen spilte 90 kamper for Stjernen før han kom til Sparta foran inneværende sesong. Der er det foreløpig blitt med fire kamper.