Idretten og frivilligheten søkte om 1,6 Raja-milliarder

Idrettsaktører og frivillige organisasjoner har søkt om å få kompensert 1,6 milliarder i tapte inntekter gjennom kulturminister Abid Rajas (V) andre krisepakke.

Søknadsfristen for runde to av Kulturdepartementets kompensasjonsordning utløp tirsdag. I alt mottok Lotteri- og stiftelsestilsynet, som håndterer det praktiske rundt ordningen, 6803 søknader.

6130 ulike organisasjoner har søkt om støtte for 25.849 koronarammede arrangementer og annen aktivitet.

Det største enkeltbeløpet står Norway Cup bak. Arrangøren Bækkelaget Sportsklubb har søkt om å få kompensert nærmere 16,5 millioner kroner i tapte inntekter som følge av at årets turnering måtte avlyses.

Traff godt

– Inntrykket vårt er at denne ordningen treffer sektoren godt. Mange har søkt, og vi har også betalt ut underveis, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Som i forbindelse med den første krisepakken, har det vært gjennomført løpende utbetalinger i søknadsperioden i takt med at de ulike søknadene har vært ferdigbehandlet.

Så langt er tre runder med utbetalinger foretatt. Den tredje fant sted så sent som sist fredag. Da ble det utbetalt nærmere 304 millioner kroner fordelt på 2050 søknader.

Samlet sett har klubber, foreninger og organisasjoner foreløpig fått utbetalt 422 millioner kroner tilknyttet 11.600 ulike arrangementer i krisepakke to. Den skal dekke inntektstap i perioden 12. mars til 31. august.

1,87 milliarder

Totalt har Kulturdepartementet satt av 1,87 milliarder kroner til de to innledende krisepakkene til idretten og frivilligheten.

1787 idrettslag og organisasjoner fikk nærmere 272 millioner kroner fra den første krisepakken. Den summen utgjorde kun en liten del av potten kulturdepartementet hadde satt av på det tidspunktet.

Til søknadsrunden som ble avsluttet tirsdag, var det derfor åpnet for å kompensere et bredere spekter av inntekter. Toppidretten har blant annet kunnet få dekket bortfall av billett- og andre kampinntekter.

Det har samtidig vært satt en begrensning på at idrettslag og frivillige organisasjoner kun kan få kompensert 70 prosent av tapte inntekter.

Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes i sin helhet ikke.

Ny milliard

Nytt i den justerte ordningen til krisepakke to har det samtidig vært at det kan gis kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg fra statlige myndigheter.

I slutten av august ble det kjent at kulturminister Raja har satt av en ny milliard for å kompensere idretten og frivilligheten som følge av viruspandemien. Den tredje krisepakken gjelder inntektsbortfall for perioden 1. september til 31. desember.

Fra 1. november vris ordningen i retning av å belønne de arrangørene som kun delvis avlyser, stenger eller utsetter sine arrangementer og aktiviteter som følge myndighetenes råd eller pålegg. Disse kan søke om å få kompensert 70 prosent av sine tap ut året.

For arrangementer eller aktiviteter som blir helt avlyst, reduseres kompensasjonen til 50 prosent i årets to siste måneder.