Hestesporten kan bli overført til Norsk Tipping

Norsk Tipping kan komme til å overta ansvaret for organiseringen av hestespill i Norge. I påvente av en avklaring legges debatten om spillgrenser på is.

Av Stian Grythaugen

Norsk Rikstotos nåværende konsesjon som tilbyder av hestespill i Norge utløper i 2021. Tirsdag opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding at det nå skal vurderes om denne skal videreføres eller overføres til Norsk Tipping.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande kaller avveiningene man nå står overfor «et viktig veivalg for enerettsmodellen». I dag er det kun statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å drive pengespill i Norge.

Vurderingene som skal gjøres rundt organiseringen av hestespill skal gjennomføres av Kulturdepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet.

– Regjeringens pengespillpolitikk skal først og fremst legge til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige. Samtidig er det viktig for regjeringen å sikre at den fremtidige løsningen er til det beste for norsk hestesport, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Omsetningssvikt

Regjeringen opplyser videre at fristen for innføring av de mye omtalte spillgrensene utsettes i påvente av at regjeringen tar stilling til spørsmålet om hvem som skal tilby hestespill i fremtiden.

Debatten om de nevnte spillgrensene har rast i trav- og galoppmiljøet den siste tiden. Opprinnelig skulle Norsk Rikstoto som en del av konsesjonsvilkårene fra 1. januar 2020 innføre en totalgrense for hvor mye spillere kunne satse og tape i løpet av en måned. Grensen skulle ligge på 20.000 kroner.

Spillselskapet og resten av hestesporten har imidlertid advart mot konsekvensene av at en slik regel skulle gjelde alle. De har ønsket å gjøre unntak for de såkalte storspillerne, som er viktige for Norsk Rikstotos omsetning, som igjen genererer tilskudd til hestenæringen landet rundt.

Ledelsen i Det Norske Travselskap har varslet at spillgrensene vil kunne medføre en nedgang i omsetningen på anslagsvis 900 millioner kroner, med de konsekvensene det vil få for arbeidsplassene i næringen.

– Om omsetningsnedgangen blir slik Rikstoto har analysert og stipulert, vil vi være konkurs om kort tid. Da er det bedre å stoppe virksomheten og permittere alle ansatte, har DNT-leder Knut Weum sagt om saken.

Utsatt

Lotteritilsynet har på sin side støttet forslaget til tapsgrense, og har gjort det klart at det ikke bør gjøres unntak for de såkalte storspillerne.

– Vi er opptatt av å forebygge negative sosiale konsekvenser av pengespill. Et viktig argument for totalgrense, er hensynet til familie og pårørende til de som har et problematisk forhold til spill. Vi ser ikke at det foreligger god nok dokumentasjon om at gruppen (storspillerne) ikke har et problematisk spillmønster, sa avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteri- og stiftelsestilsynet til NTB nylig.

Etter onsdagens utsettelse var DNT-leder Knut Weum lettet.

– Dette er selvsagt svært gode nyheter for norsk hestesport. Nå er vi kommet unna klypa – i første omgang, sier han til tgn.no.

Nå er den betente saken utsatt.