Helsedirektøren: – Ingen headinger, ikke hånd på ballen

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han kan se for seg «forsiktig grad av sentring» av en fotball, men fraråder sterkt headinger og berøring av ballen med hendene.

Det betyr at det ifølge helsedirektøren er uaktuelt for håndballspillere å kaste ballen til hverandre av hensyn til koronasituasjonen.

– Smitterisikoen øker vesentlig ved heading og berøring av ballen. Jeg er gammel håndballspiller, og det er slik at om man tar i en håndball og kaster den videre, er det en risiko for at man overfører smitte. Så i håndball er dette uaktuelt, sier Guldvog til NTB.

Han sier at det også er uaktuelt at flere fotballspillere tar på samme ball.

– Alle idretter hvor man har med utstyr å gjøre, må man organisere det slik at folk ikke tar på det samme utstyret, sier han.

Uvisst tidsperspektiv

– Går det an å se for seg når man kan starte opp igjen med for eksempel fotballkamper?

– Det er nok når smitten enten er så lav at vi har så å si full kontroll på den, eller at vi har hatt en stor smitteutbredelse i befolkningen og har fått en form for immunitet. Det siste er usikkert om vi når, og jeg kan ikke gi noe eksakt svar på når vi kan se på fotball på vanlig måte, sier Guldvog.

Enn så lenge er retningslinjene for dem som skal drive idrett, like innendørs og utendørs.

– De er i prinsippet like, men det vil være enkelte områder innendørs hvor det vil være vanskelig å praktisere tometersregelen på samme måte. Men i haller og slikt, gjelder det samme ute og inne.

FAKTA

Dette er helsemyndighetenes viktigste retningslinjene for å unngå spredning av koronaviruset ved trening og annen aktivitet:

* Helsedirektoratets smittevernråd skal etterfølges.

* Trening skal foregå i mindre grupper med maksimalt fem personer.

* De involverte personene skal holde minst to meters avstand til hverandre.

* Flere personer skal ikke ta på samme ball eller annet utstyr.

* Felles garderober i idrettshaller og ellers skal ikke benyttes. Ingen skal dusje samtidig samme sted.

* Det oppfordres til at det er voksne til stede og påser at smittevernreglene overholdes når barn og ungdom trener.

* Heading eller kasting av ball frarådes sterkt.

* Et felles regelsett skal gjelde for norsk idrett, og det oppfordres til at de enkelte særforbundene lager sine egne «koronavett-regler».