Håndballagene kan trene, men ikke kaste ball

Onsdag åpnet helsedirektør Bjørn Guldvog for mer organisert idrett, og bruk av haller og baner. Uproblematisk blir det imidlertid ikke.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han kan se for seg «forsiktig grad av sentring» av en fotball, men fraråder sterkt headinger og berøring av ballen med hendene.

Det betyr at det ifølge helsedirektøren er uaktuelt for håndballspillere å kaste ballen til hverandre av hensyn til koronasituasjonen.

– Smitterisikoen øker vesentlig ved heading og berøring av ballen. Jeg er gammel håndballspiller, og det er slik at om man tar i en håndball og kaster den videre, er det en risiko for at man overfører smitte. Så i håndball er dette uaktuelt, sier Guldvog til NTB.

Han sier at det også er uaktuelt at flere fotballspillere tar på samme ball.

– Alle idretter hvor man har med utstyr å gjøre, må man organisere det slik at folk ikke tar på det samme utstyret, sier han.

Uvisst tidsperspektiv

– Går det an å se for seg når man kan starte opp igjen med for eksempel fotballkamper?

– Det er nok når smitten enten er så lav at vi har så å si full kontroll på den, eller at vi har hatt en stor smitteutbredelse i befolkningen og har fått en form for immunitet. Det siste er usikkert om vi når, og jeg kan ikke gi noe eksakt svar på når vi kan se på fotball på vanlig måte, sier Guldvog.

Likt inne og ute

Enn så lenge er retningslinjene for dem som skal drive idrett, like innendørs og utendørs.

– De er i prinsippet like, men det vil være enkelte områder innendørs hvor det vil være vanskelig å praktisere tometersregelen på samme måte. Men i haller og slikt, gjelder det samme ute og inne.

(NTB)