Fotballen med handling mot fotballvold

Norges Fotballforbund (NFF) åpner for å senke listen for anmeldelser etter voldsepisoder i forbindelse med kamp og trening. Politiet mener det samme.

Av Espen Hartvig

ULLEVAAL STADION: – NFF skal som organisasjon politianmelde saker om vold og trusler hvor sakene er så alvorlige at de i NFFs domsorganer vil bli behandlet som straffesaker. Det vil si alle saker med minst tre måneders utestengelse, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i en pressemelding.

– Dette er et viktig og interessant tema for hele idretten og en fellesutfordring for samfunnet. Vi burde hatt mer kunnskap om hva som skjer på norske fotballbaner, sa Bjerketvedt videre under et seminar i Oslo onsdag.

«Tallene viser at det i 2019 ble registrert 100 saker fordelt på 91 kamper; 74 saker med vold og 26 saker med trusler. Kartleggingen viser at omfanget ikke har vært godt nok kjent, og at NFF ikke har vært bevisst nok på forholdet mellom selvdømmeordningen og rettssamfunnets rolle, samt ulikheten i saksbehandling og sanksjoner i kretsene», står det videre i pressemeldingen.

– Vi utelukker ikke at det er mørketall, og det blir trolig en økning i antall saker i 2020 før det trolig vil synke igjen etter dugnaden innen fotballen, sa Bjerketvedt.

Seminar

Klubber, de 18 fotballkretsene og andre særforbund var invitert til å delta på seminaret. Der holdt idrettspresident Berit Kjøll et innlegg.

– Idretten må bli bedre og løfte seg i dette arbeidet mot vold. Vi skal ha nulltoleranse mot vold og trusler. Fotballforbundet tar dette spørsmålet på alvor, sa hun.

Rune Solberg Swahn, politiinspektør i Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, var også klar fra talerstolen.

– Vi skal by på vår fagkompetanse når det gjelder vold og trusler, sa Swahn.

– Forhold som skjer utenfor idretten og anmeldes, skal selvfølgelig anmeldes også om tilsvarende skjer på banen. Listen for anmeldelse bør legges lavt.

VG skrev i fjor høst i flere artikler om voldshendelser og trusler i forbindelse med fotballkamper. Der kom det fram at personer slapp helt unna straff i tilfeller som utenfor fotballen kunne ført til fengselsdom eller drøye bøter.

Database

NFF satte ikke lenge etter ned en arbeidsgruppe som skulle komme opp med forslag til tiltak. Arbeidet har vist at fotballen har utfordringer å ta tak i.

Det ble i november etablert en database for registrering av volds- og trusselsaker forbindelse med kamper i regi fotballforbundet.

I 2019 var det 370.000 spillere i aksjon i kamper i NFF-regi. De spilte nesten 80.000 kamper.