Fotball

Helt åpent før Qatar-avstemningen. Slik foregår den

Søndag kommer svaret på om Norge boikotter neste års Qatar-VM. Fotballpresident Terje Svendsen tar ikke for gitt at nei-siden vinner.

Det blir en spennende søndag for fotballpresident Terje Svendsen. Foto:

Norsk fotball har diskutert det kontroversielle herremesterskapet aktivt siden slutten av februar. Tromsø tok initiativ til VM-boikott, og flere eliteserieklubber sluttet seg til oppfordringen.

Siden har et eget utvalg sett på saken. Der ble konklusjonen at boikott ikke er veien å gå. I stedet ble det foreslått tiltak med mål om bedre kår for gjestearbeidere og menneskerettigheter i Qatar.

Et ekstraordinært ting avgjør søndag om det blir ja eller nei til en mulig norsk deltakelse i det kontroversielle fotballmesterskapet i 2022.

– Det er stor deltakelse på tinget, så det blir veldig spennende å se hvordan debatten forløper seg og selvfølgelig hva resultater blir, sier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund til NTB.

Optimist

I mars var Qatar-saken tema på det ordinære forbundstinget. Der stemte et klart flertall for å utsette voteringen om boikott. 420 klubber er ventet å stille med delegater på søndagens digitale ting.

– Jeg er usikker på hva resultatet blir, men jeg tror det blir en god og bra debatt som belyser de ulike sidene av saken. Deretter blir det opp til delegatene å bestemme, sier Svendsen.

Norsk Supporterallianse har jobbet aktivt for at Ståle Solbakkens menn blir hjemme hvis de kvalifiserer seg til neste års VM. Deres to medlemmer i Qatar-utvalget var de eneste som ønsket en boikott.

– Jeg gleder meg til søndag, men det er vanskelig å si hva utfallet blir, sier NSAs talsperson Ole Kristian Sandvik til NTB.

– Spenningen lever?

– Jeg er optimist. Vi får se hva som skjer. Det er mange klubber som er påmeldt, men vi vet ennå ikke hvilke. Det gjør det vanskelig å si hvordan det ender.

I mars var Sandvik delegat for breddeklubben Oslo-Ørn på det ordinære tinget.

Engasjement

Landets 18 fotballkretser er alle imot en VM-boikott. Spenningen er knyttet til hva Klubb-Norge velger å gjøre. I Eliteserien har sju av 16 klubber vedtak om å stemme ja i boikottspørsmålet.

Sandvik påpeker at det er over dobbelt så mange påmeldte klubber til søndagens ting enn i mars.

– Det viser at saken engasjerer, og at det var riktig å ha et digitalt ting.

Toppfotballens 80 klubber kan søndag stille med to delegater hver med stemmerett. Alle øvrige klubber under de tre øverste divisjonene for herrer og to øverste for kvinner har kun én stemme hver.

– Toppfotballens stemmer kan bli avgjørende?

– Det kan det skje, men sånn er det. Vi får se hvor jevnt det blir og hvilken vei det tipper, sier Sandvik.

Har folket i ryggen

De siste meningsmålingene viser at rundt 50 prosent av befolkningen ønsker boikott av Qatar-VM.

– Det er ikke overraskende, men vi registrer at det også er en markant økning blant dem som sier nei til boikott. Det kan tyde på at flere ser at det er andre virkemidler som må til for å påvirke Qatar og Fifa, sier Svendsen.

Sandvik håper norsk fotball følger folket søndag.

– Det er gledelig å ha halve befolkningen med seg, og det er tydelig flere som er for boikott enn imot. Dette har vært stabilt siden mars. Jeg tror folket ser at det er noe fundamentalt galt ved at Qatar får arrangere VM.

Et simpelt flertall holder for å banke igjennom et vedtak om boikott. Blir det en realitet, vil det få sportslige og økonomiske konsekvenser. NFF har anslått et inntektsbortfall på 205 millioner kroner ved en boikott, og Fifa har truet med å utestenge Norge fra framtidige turneringer i deres regi.

Slik vil det foregå

Spørsmålet om en eventuell boikott av neste års fotball-VM i Qatar avgjøres på et ekstraordinært NFF-ting søndag 20. juni:

* Qatar-VM var på agendaen på det ordinære fotballtinget 14. mars, men spørsmålet om boikott ble utsatt til et eget ting. Det blir gjennomført digitalt søndag.

* 420 klubber er påmeldt. Det er 24 prosent av landets rundt 1750 fotballklubber.

* Toppfotballens 80 klubber (de tre øverste divisjonene for herrer og to for kvinner) kan stille med to delegater hver med stemmerett.

* Øvrige klubber i Norge, de 18 fotballkretsene og NFFs styremedlemmer har én stemme hver.

* Vedtak om boikott krever simpelt flertall (over 50 prosent).

* Fotballkretsene og NFF står samlet imot en boikott. Sju av 16 klubber i Eliteserien har vedtak om å stemme for Qatar-boikott.

* En boikott vil påføre norsk fotball store konsekvenser, både sportslig og økonomisk. NFF har anslått et inntektsbortfall på 205 millioner kroner hvis det skjer, og Fifa har truet med å utestenge Norge fra framtidige turneringer i deres regi.

Slik stemmer toppklubbene

Dette er status hos de 16 eliteserieklubbene i spørsmålet om mulig boikott av fotball-VM i Qatar:

For boikott (7):

* Bodø/Glimt:

Årsmøtet 17. juni gikk imot eget styre og sa ja til boikott.

* Brann:

Klubbens styre og medlemsutvalg har innstilt på boikott. Medlemsmøtet 9. juni stilte seg bak avgjørelsen.

* Lillestrøm:

Årsmøtet 9. juni gikk imot eget styre og sluttet seg til ja-siden i boikottspørsmålet.

* Rosenborg:

Vedtok på sitt årsmøte å gå inn for boikott av VM og står på det.

* Strømsgodset:

Støtter Tromsøs initiativ i saken og har oppfordret Norges Fotballforbund til å vise tydeligere handlekraft og følge opp saken. Opprettholdt sitt vedtak etter utvalgets rapport.

* Tromsø:

Tok initiativ og oppfordret NFF om å boikotte fotball-VM på bakgrunn av de stadige menneskerettighetsbruddene i Qatar og står ved det.

* Vålerenga:

Styret i klubben har innstilt på at man skal fremme eller støtte et forslag om boikott. Det har ikke endret seg etter utvalgets rapport.

Mot boikott (9):

* Haugesund:

Årsmøtet støtter Qatar-utvalgets konklusjon.

* Kristiansund:

Styret har tvilt seg fram til å stille seg bak Qatar-utvalgets konklusjon. Forventer at NFF følger opp punktene som er lagt fram i rapporten.

* Mjøndalen:

Styret vil følge utvalgets innstilling.

* Molde:

Støtter utvalgets konklusjon om ikke å boikotte Qatar-VM.

* Odd:

Støttet Tromsøs initiativ i saken og oppfordret NFF til å boikotte. Snudde senere etter Qatar-utvalgets rapport og støtter innstillingen om nei til boikott.

* Sandefjord:

Støtter ikke boikott av Qatar-VM.

* Sarpsborg:

Årsmøtet 17. juni fulgte styrets innstilling om nei til boikott.

* Stabæk:

Årsmøtet 16. juni vedtok ikke å støtte forslaget om boikott av Qatar-VM.

* Viking:

Har uttalt at klubben støtter Tromsøs initiativ om Qatar-boikott, men det ble aldri behandlet. Styret vedtok i slutten av mai å stille seg bak utvalgets konklusjon.