Fotball

Innspurt om Qatar: Opplever informasjonskrig

Hvem har rett om hvordan forholdene i Qatar er nå? Søndag tar fotballen en avgjørelse som kan få store konsekvenser for norsk fotball. Eller får den det?

Bodø/Glimt-supportere tok til orde for boikott av Qatar-VM på fotballens festdag 16. mai. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det er fortsatt bare i Norge denne debatten lever i formelle organer, i den forstand at et nasjonalt forbunds klubber skal si ja eller nei til boikott.

Hjelper innflytelsen?

Onsdag arrangerte NFF en siste paneldebatt om temaet der folk fra begge sider deltok. Leder av Qatar-utvalget, Sven Mollekleiv utdypet hvorfor man landet på et nei til boikott. Kort oppsummert med den manglende innflytelsen man da får.

Talsmann for Norsk Supporter Union (NSA), Ole Kristian Sandvik, påpekte at heller ikke den innflytelsen norsk fotball har i dag i internasjonale fora, har noen effekt.

– Det er en informasjonskrig som foregår, og vi vet ikke hva vi kan stole på. Det er kanskje det vanskeligste med denne debatten, sa han.

Klubbene usikre

Ane Guro Skaare-Rekdal, som er ganske fersk visepresident i NFF, pekte på det samme da hun fikk spørsmål om hva som rører seg i klubbene.

– Der handler det også mye om hva slags informasjon man kan stole på. Alle på grasrota har ikke anledning og kunnskap til å sette seg inn i detaljene om arbeidsforholdene i Qatar, derfor er det godt vi har denne rapporten som vi opplever som veldig grundig, sa hun.

Andre ser på den som et bestillingsverk.

Også Sandvik satt i utvalget. De var enige om at prosessen og måten utvalget jobbet på, var god.

Erlend Hanstveit var med i debatten på vegne av spillerorganisasjonen NISO. En undersøkelse der viser at et mindretall av spillerne er for boikott, men de støtter veldig den aksjonen landslagsspillerne har frontet i forbindelse med de siste kampene.

Over 420 klubber påmeldt

– Spillere er forskjellige, vi må ha respekt for at man ikke kan avkreve et svar på dette fra alle. Men det er veldig fint at spillerne blir hørt, sa Hanstveit.

VG presenterte onsdag en meningsmåling som viser stort flertall i befolkningen for boikott av Qatar, men flertallet er mindre enn ved forrige måling i mars.

Det er et mønster ute i klubbene at mange årsmøter har sagt ja til boikott (blant andre Rosenborg, Vålerenga og Lillestrøm), andre har snudd, mens de fleste fotballkretsene sier nei til boikott.

Hvis tinget vedtar boikott, vil NFF utarbeide et nytt budsjett for 2021 og 2022 ettersom inntekter vil forsvinne, blant annet fra tv-rettigheter. Eksakte tall her har man ennå ikke. Også her kan det oppleves en liten informasjonskrig. Hva er svartmaling og hva er fakta?

Det ekstraordinære fotballtinget avvikles digitalt søndag og nå har over 420 klubber meldt seg på.Reidar Sollie

Reidar Sollie

Sportssjef i Dagsavisen.