Fotball

Koronaåret ga 15,1 millioner i overskudd i Oslo-fotballen

De fem lagene på de tre øverste nivåene i Oslo-fotballen gikk samlet sett med et overskudd på 15,1 millioner kroner i 2020. Koronakompensasjon, spillersalg og langt lavere kostnader var grunnen til det, men mange av lagene bygget også en buffer foran et svært usikkert 2021.