Fortsatt nei til høydehus

Det norske forbudet mot bruk av høydehus opprettholdes. I hvert fall hvis Tom Tvedt blir ny idrettspresident.

Av Espen Hartvig

Tom Tvedt er en måned unna å bli norsk idrettspresident. Høydehusforbudet skal opprettholdes.

Tirsdag summerte idrettsstyret og president Børre Rognlien opp arbeidet gjennom sine fire år.

Idrettsstyret vil ikke anbefale tinget å droppe forbud mot såkalte høydehus. Det er kommet inn forslag om dette fra tre særforbund.

– Dette har vært en diskusjon vi har hatt i fire år. Det ene er det verdimessige og det andre fysiske. Fra mitt ståsted har dette vært enkelt selv om vi var gjennom mange runder. Vi tilrår et nytt vedtak som det fra 2003, et forbud, sier Tvedt til NTB.

Alt tyder på at han velges som Rognliens etterfølger om fire uker.

Høydehus-tekstene

Tvedt vil også at Norge går foran for et WADA-forbud mot høydehus.

Dette er teksten i tingdokumentene etter forslag fra forbundene i skiskyting, friidrett og svømming:

* Det generelle forbudet mot bruk av høydehus og ekstra tilførsel av oksygen i norsk idrett opprettholdes.

* Det åpnes for begrenset bruk av høydehus og ekstra tilførsel av oksygen i regi av Olympiatoppen på følgende vilkår:

* Utøvere på særforbundenes seniorlandslag kan bruke høydehus som ledd i forberedelser til internasjonale konkurranser og mesterskap.

* Utøverne må ha avtale med Olympiatoppen i tillegg til særforbundet

Fellesskapet viktigst

– Du er en måned fra å bli idrettspresident. Hvilken tanker gjør du deg om det?

– Jeg er rolig på det. Jeg står fortsatt på at det vi jobber med i norsk idrett er bra. Jeg ønsker å gjøre noen justeringer eventuelt. Det får jeg komme tilbake til. Hovedplattformen står vi på. Fellesskapet i norsk idrett må henge sammen. Den dagen vi sprekker på det, tror jeg vi får et stort problem.

– Klimaet i norsk idrett er meget bra. Jeg har jobbet i store konsern og store selskaper. Det skulle bare mangle med den dynamikken og 54 særforbund som produserer fantastisk idrett for barn og unge, at man ikke skulle ha diskusjoner. Vi skal ta diskusjonen der de hører hjemme og gjerne også i åpenhet. Jeg er klar på at det ikke er noe som er farlig å diskutere, sier Tvedt.

Idrettstinget går i Trondheim i perioden 5. – 7. juni. (©NTB)