Eli Grimsby (fra v.) Stian Berger Røsland og Gerhard Heiberg er sentrale aktører i forbindelse med et OL i Oslo. FOTO: JON EEG/NTB SCANPIX

Foreslår uravstemning om OL

OL 2022: Meningsmålingene er stadig nedslående for OL-forkjemperne. Hva med en uravstemning innen idretten?

Andreas Selliaas er Norges fremste idrettsblogger. Han har også bakgrunn i Norsk utenrikspolitisk institutt, Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping. Han har prøvd å se debatten om et norsk OL fra flere sider, og nå kaster han fram tanken om en uravstemning blant medlemmene i norsk idrett.

- Lærerstreiken er slutt. Forslaget til løsning er nå framlagt til uravstemning. Det er de 158.000 medlemmene i Utdanningsforbundet som har bestemt streik, mot KS’ forslag og ledelsen i Utdanningsforbundets anbefaling. Nå kan de samme medlemmene sørge for at den avsluttes. Via SMS. Hva om idretten hadde gjort det samme i OL-saken, spør han.

 

Bevise demokratiet

Andreas Selliaas påpeker at de som utgjør norsk idrett, medlemmene, ikke direkte har vært med i OL-prosessen. Nå kan idretten selv gi dem den muligheten.

- Norsk idrett er flinke til å fortelle at den er Norges største demokratiske frivillige organisasjon, og for å gjøre organisasjon ekstra stor brukes begrepet medlemskap. Det betyr at man teller alle medlemskontingentene til de ca. 1,4 millioner medlemmene, noe som gir i overkant av 2 millioner medlemskap. Få av disse har vært med på diskusjonen om OL og enda færre har deltatt i beslutningene om Oslo 2022, sier han på sin blogg som Dagsavisen har tillatelse til å gjengi.

- Selv om de vedtatte spillereglene i idretten er fulgt i denne saken og de rette organer har vært med i beslutningsprosessen i riktig rekkefølge, har ikke OL-saken vært gjenstand for uravstemning. Når det i OL-debatten blir sagt at man bør ha en viss prosent oppslutning i den norske befolkningen for å gå inn for en OL-søknad, men ikke stoler på meningsmålinger, er kanskje en uravstemning veien å gå? Da får man i hvert fall en føling med hva den drøye millionen som er engasjert i norsk idrett mener om OL og kostnadsbruk? På tvers av idretter og som motvekt til ledelsens anbefalinger.

 

Tippemidlene

Han peker også på at det har vært lite diskusjon rundt bruken av tippemidlene. En slik diskusjon vil synliggjøre hvor mye et OL vil gå på bekostning av idrettsanlegg rundt i landet, mener han.

- Ved en åpenlys diskusjon om bruk av tippemidler får vi se hvor sterkt idretten ønsker OL og på bekostning av hva.

- Helt karikert kan vi tegne et bilde der Idrettsforbundet med idrettskretsene (som er geografisk organisert) er idrettens svar på KS og der særforbundene er idrettens svar på Utdanningsforbundet (med over en million medlemmer). Hva om alle medlemmene i særforbundene får forelagt OL-konseptet til uravstemning? Det vil gi et viktig korrektiv til ledelsen i begge leire i idretten og gi OL-saken et sterkere innslag av direkte demokrati. Dessuten vil 10 kroner per SMS også gi 20 millioner i inntekter, forutsatt at alle med medlemskap gir sin stemme, sier han med et smil.

tor.karlsen@dagsavisen.no