Toppfotballsjef Nils Johan Semb (t.v.) må finne Roger Finjords etterfølger.

Finjord mistet tillit blant spillerne

Landslagskaptein Maren Mjelde forsvarte tirsdag spillermisnøyen med den avgåtte treneren Roger Finjord, men å gå i detalj var ikke aktuelt for henne.

Av Stian Grythaugen

Finjord offentliggjorde tirsdag at han ikke ville fortsette i jobben. Hovedgrunnen er trolig manglende tillit fra spillergruppen.

Det er uklart hvem som overtar og leder Norge i EM til sommeren. Mjelde stilte opp for pressen på Gardermoen, men det var ikke stort hun sa.

– Vi spillere må ta ansvar, og treneren må ta ansvar, sa Mjelde.

– Utviklingen har ikke vært som vi har ønsket. NFF kommer til å ta tak i dette (ny trener). Vi har tillit til dem, tilføyde hun.

Les kommentar: Disse kan overta: http://www.dagsavisen.no/sport/nordlie-kandidat-for-kvinnelandslaget-ogsa-1.780726

Har vært slitasje

Hun var svært tilbakeholden med å kommunisere noe annet enn det som sto i pressemeldingen utsendt tidligere på dagen.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb var mer meddelsom.

– Det har selvfølgelig vært uenigheter mellom trenere og spillergruppe, så det har vært en viss friksjon og slitasje over tid. Dette kulminerte nå og kom brått på mandag, sa Semb til NTB.

Han hevder videre at spillerne var involvert og ble hørt da Finjord ble ansatt som Even Pelleruds erstatter for ett år siden.

– Spillerutvalget blir alltid lyttet til, og man får innspill fra den, i den typen prosesser, sa Semb – og svarte følgende på hvilke innspill spillerne kom med.

– I en spillergruppen vil det alltid være delte meninger rundt om man skal løfte opp en assistent eller gå for nytt blod. Det var delte meninger.

Samlet uttalelse

I en felles uttalelse som kom fra NFF tirsdag formiddag sa spillerne dette:

– Vi vil takke Roger for tiden vi har hatt sammen med han som vår landslagssjef og den jobben han har lagt ned, skriver spillerne – og tilføyer:

– Samtidig må vi være så ærlige å si at vi som lag ikke har hatt den utviklingen vi har forutsetninger til. Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter.

Finjord overtok som landslagssjef i august i fjor. Da hadde han vært forgjengeren Even Pelleruds assistent i tre år.

Til Finnmark fotballkrets

Finjord, som har pendlet mellom landslagssjefjobben i Oslo og familien i Nord-Norge, oppgir stor reisebelastning som årsak til at han går av.

– Jeg har to barn som begynner å komme i tenårene og som har behov for at jeg er mer hjemme. Jeg går derfor tilbake til jobben som daglig leder i Finnmark Fotballkrets. Dette er en avgjørelse som det er naturlig å offentliggjøre nå, slik at NFF får best mulig tid til å finne ny trener, sier Finjord til fotball.no.

– Jeg er glad for at laget er klar for et nytt EM-sluttspill som gruppevinner. Samtidig må jeg erkjenne at vi ikke har hatt en så god prestasjonsutvikling som ønskelig, og jeg har etter hvert heller ikke hatt den nødvendige tillit fra deler av spillergruppen, tilføyer han.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb er forberedt på at jobben med å finne Roger Finjords erstatter som landslagssjef kan ta tid.

Tirsdag ble det kjent at Finjord trekker seg som sjef for kvinnelandslaget i fotball etter bare et drøyt år i jobben. Finnmarkingen oppga hensynet til familien og manglende tillit i spillergruppa som begrunnelse for sin avgjørelse.

Nå starter jobben med å finne 43-åringens erstatter.

– Vi kommer til å kartlegge kandidater og gå bredt ut i den jobben. Så får vi se hvem som blir tilgjengelig, sier Semb til NTB.

På spørsmål om tiden er knapp med tanke på oppkjøring og forberedelser til neste sommers EM-sluttspill i Nederland, svarer toppfotballsjefen:

– Vi har ikke dårlig tid med tanke på EM-sluttspillet, men det kommer mange kamper før det. Vi må bruke den tiden vi trenger. Det kan bli en midlertidig løsning i første omgang og en permanent løsning senere. (NTB)