Gro Smogeli er sentral i etterforskningen. FOTO: NTB SCANPIX

Feil påstander

Politiet sendte i går ut en pressemeldig der de tilbakeviser en del påstander i kampfiksingsaken.

politipresisering: Politiet sendte i går ut en pressemeldig der de tilbakeviser en del påstander i kampfiksingsaken.

Oslo politidistrikt kom i går med flere korrigeringer i forbindelse om etterforskningen i det som kan være en kampfiksingsskandale.

* Politiet tilbakeviser at det er gjort et stort pengebeslag i forbindelse med ransaking hos en av de siktede fotballspillerne.

* Politiet avkrefter at de har startet etterforskning når det gjelder andre kamper.

* Det har blant annet blitt meldt at Kvik Halden-Asker, Asker-Follo og Senja-Follo skal være under etterforskning.

* Politiet avkrefter også at de driver «overvåker» fotballspillere og kontrollerer e-poster og kommunikasjon mellom spillerne

* Politiet presiserer at det foreløpig bare er skjellig grunn til mistanke mot spillerne som er siktet, og at det er mye som gjenstår før en kan konstatere straffskyld utover enhver rimelig tvil.

* Politiet innrømmer også at de mangler erfaring i etterforskning av slike saker, og at det ikke foreligger rettspraksis som angir hvilke straffebestemmelser som kan være anvendelig.

* Straffebestemmelser som kan tenkes å brukes er om korrupsjon, der strafferammen er tre og opptil ti år hvis det er grovt.

* Straffebestemmelsen om bedrageri er en annen bestemmelsen som kan bli brukt. Videre heter det fra politiet:

«Personer som selv ikke har spilt på oddsen eller vært med på kampfiksingen, kan straffes hvis de enten uaktsomt eller forsettlig mottar eller sikrer utbytte av gevinstene av spillingene på fiksede kamper.