Fagforbundet liker ikke at LO sponser hopperne sammen med våpenprodusenten Nammo

Fagforbundet ønsker ikke at LO-logoen skal stå ved siden av Nammo på hopplandslagets drakter og klær. Grunnen er at ammunisjon fra Nammo har blitt solgt til Israel og land som er aktive i krigen i Jemen.

Av Øystein Windstad, Fagbladet

Både LO og den norske våpenprodusenten Nammo sponser de norske landslagshopperne. LOs største forbund, Fagforbundet, protesterer nå på at logoene til Nammo og LO står side om side:

– Vi er skeptiske til at LO skal profileres side om side med Nammo. Grunnen er at Nammo omgår norske våpeneksportregler, som forbyr salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, borgerkrig eller risiko for krig. Vi misliker sterkt at Nammo gjør dette, blant annet gjennom datterselskap i utlandet, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet til Fagbladet.

Nammo-kuler og raketter til Israel

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp gav ut rapporten Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel, i 2012. Der kom det fram at eksploderende Mk211-kuler laget av Nammo på Raufoss ender opp hos den israelske hæren.

Kulene blir solgt til USA, som så selger dem videre til Israel. Rapporten viser også at det er blitt solgt tusenvis av M72-raketter til Israel. Rakettene blir skutt ut fra rør som soldater legger på skulderen, og blir laget av Nammo Talley i USA. Nammo Talley er heleid av Nammo AS. Staten eier halvparten av Nammo AS.

– Omgår norske regler

I det norske regelverket for hvem vi kan selge våpen til, heter det at norske selskap ikke kan selge til land som er i krig, der krig truer eller der det er fare for at myndighetene kan bruke våpnene mot sivile. Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug mener at Nammo omgår reglene ved å selge M72-rakettene til Israel via sitt datterselskap med base i USA:

– Fagforbundet er sterkt kritisk til at reglene for norsk våpeneksport omgås, og vi kommer til å jobbe videre for at det skal bli slutt på denne praksisen, sier Skoghaug til Fagbladet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avviser at de omgår reglene

Endre Lunde, kommunikasjonsdirektør i Nammo, avviser at de omgår reglene for norsk våpeneksport: – Det er ikke sett eksempler på at vår ammunisjon har blitt brukt i Jemen, sier han og viser til at eksporten til Emiratene er stoppet.

Lunde sier de strengt følger norsk regelverk og eksportkontroll. Han avviser at det selskapet gjør er en omgåelse:

– Om vi drev med omgåelse, slik Skoghaug hevder, hadde vi vært skyldige i svært alvorlige lovbrudd. Jeg håper derfor at vi kan få anledning til å møte Skoghaug for å presentere Nammo, hvordan vi jobber, hvordan den internasjonale industrien er satt opp, og hvilke regelverk vi må forholde oss til, skriver Lunde i en epost til Fagbladet.

Han viser til at 90 prosent av Nammos eksport skjer til våre allierte NATO-land.

– Ikke brukt vår ammunisjon i krigen

Etter protester fra blant andre Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, CARE, Røde Kors, SV og KrF stoppet regjeringen salget av ammunisjon til Emiratene i januar 2018. Begrunnelsen er frykt for at den norske ammunisjonen kan bli brukt i krigen i Jemen:

– Sammen med den generelle innstramningen som har vært innen eksport til landene i koalisjonen, betyr det at det per i dag i praksis ikke eksporteres våpen og ammunisjon til disse landene fra Norge. Vi har heller ikke sett noen eksempler på at våpen eller ammunisjon fra Nammo er brukt i konflikten, skriver Lunde til Fagbladet.

Regjeringen godtar fortsatt at det kan selges militært utstyr til Emiratene. Dette er såkalt B-materiell som ikke kan brukes direkte til å drepe, som for eksempel kommunikasjonsutstyr.

– Stolt sponsor

Lunde skriver at Nammo ønsker å ta samfunnsansvar:

– Vi er stolte sponsorer av landslagene innen både hopp og skiskyting, med et fokus på kvinnelagene innen begge grener. Det gjør vi fordi vi mener vi har mye å bidra med innen teknologi og utstyr, og fordi vi som forsvarsbedrift er veldig opptatt av samfunnsansvar. Det viktigste samfunnsansvaret vårt er selvsagt å støtte opp under forsvarene i Norge og blant våre allierte, men ser også på det som naturlig å bidra på andre områder, sier han.

LO: Jobber for strengere våpen-regler

Roger Haga Heimli er 2. nestleder i LO. Han sier til Fagbladet at LO jobber aktivt med å få til en sluttbrukererklæring, det vil si en garanti fra de som kjøper norske våpen at de ikke skal selge de videre til andre:

– Vi ønsker å være med å heie fram hoppjentene og fortsette likestillingsarbeidet. Er det noe rundt dette, vil vi ta dette opp i de aktuelle fora hvor vi kan ta dette opp. Våpeneksport og våpenteknologi er også et spørsmål om internasjonale avtaler og et større anliggende. LO vil arbeide for at Norge skal være en pådriver for sluttbrukererklæring i NATO. Det vil vi prioritere fremover.

– Hva vil LO gjøre med oppfordringen fra Fagforbundet?

– Det er en dialog mellom oss og Skiforbundet. Vi har synliggjort problemstillingen for forbundet. Vi er en av sponsorene for hopplaget, sammen med Nammo. Vi forholder oss til vår sponsoravtale med Skiforbundet. LO kan ikke trekke seg fra en allerede inngått avtale om å sponse jentelaget på grunn av en annen sponsor, sier Heimli til Fagbladet.

En sluttbrukererklæring vil stoppe at våpen Norge selger til USA, blir solgt videre til eksempelvis Israel.

LO sponser hopplandslagene med 39 millioner kroner i året.

– Både Nammo og LO viktige

Bjørn Einar Romøren er markedssjef for Norges Skiforbund. Han svarte på Fagbladet spørsmål på epost:

– Hva tenker Skiforbundet om at Fagforbundet er kritiske til at LO-logoen står sammen med Nammo-logoen?

– Vi er svært glad for å ha LO som samarbeidspartner også for hopplandslaget for kvinner, og opplever at LO er stolt over hva de har oppnådd i dette samarbeidet, ikke minst når det gjelder likestilling innenfor hoppsporten. Her har vi tatt store steg framover, og jeg vet at LO er opptatt av å arbeide videre med dette.

– Er det aktuelt for Skiforbundet å flytte Nammo-logoen vekk fra LO-logoen?

– Vi møter mange LO-medlemmer hver gang vi er hos Nammo, og vi opplever at de to hovedpartnere, for hvert sitt lag i hoppsporten, har stor respekt for hverandre, skrev den tidligere landslagshopperen til Fagbladet.

På spørsmålet om hva Skiforbundet tenker om at Nammo-produsert militært utstyr ender hos det Israelske forsvaret, skrev Romøren:

– Hoppsporten hadde aldri vært der den er i dag om ikke Nammo hadde hjulpet oss med aerodynamikken. Samtidig kan vi takke Nammo for satsingen på kvinnedelen av vår idrett og er en av hovedgrunnene til at kvinnehopp har fått den sterke posisjonen de har i dag.