Norsk Tipping på Hamar har hatt monopol på spill i Norge og stått for finansieringen av norsk idrett. FOTO: BJØRN SIGURDSØN/NTB SCANPIX

Et grunnfjell står for fall

SPILL: Norsk Tipping har vært grunnfjellet i finansieringen av norsk idrett. 
Nå kan monopolet stå for fall.

I et intervju med NTB sier den nye kulturministeren Thorhild Widvey (H) at hun støtter den opptrappingen av spillemidlene som Stortinget har vedtatt, og som betyr at tilskuddet til norsk idrett skal ha økt til 64 prosent. Men samtidig åpner hun også for at presset fra utenlandske spillselskaper om å få operere også i Norge, kan bli imøtekommet.

- Vi vil vurdere å åpne for internasjonale selskaper som også kan være delaktig på den måten at de får en lisensordning i Norge. Det er jo det som skal til for at de skal kunne operere i Norge, sier hun og legger til:

- Norsk idrett skal absolutt ikke tape på at det kommer flere aktører, også utenlandske, inn på markedet.

 

Som i Danmark

I Danmark har de åpnet for utenlandske spillselskaper. Men den lisensen disse selskapene må betale inngår ikke i midlene som fordeles blant annet til dansk idrett. Disse lisenspengene går rett inn i den danske statskassa.

Norsk idrett får langt flere spillemidler enn det dansk idrett gjør. I 2012 ble norsk idrett tilført 1.564 millioner kroner via tippenøkkelen. Det vil si over én og en halv milliard kroner. Dette vil ytterligere øke når tippenøkkelen skrus opp. Dansk idrett ble tilført omtrent halvparten, eller 801 millioner, fra spillmidlene.

- Det er blitt hevdet at dansk idrett har fått mer penger enn norsk idrett etter at spillpolitikken er liberalisert. Dansk idrett har nok kanskje fått litt mer penger, men dansk idrett har ikke fått mer penger enn norsk idrett. Vi får altså nesten dobbelt så mye, sier idrettspresident Børre Rognlien.

 

Mest i Norden

I Norge er det fastsatt at 35 prosent av inntektene til Norsk Tipping skal gå til overskuddsmottakerne - idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Det betyr at for hver hundrelapp man spiller for, går 35 kroner til overskuddsmottakerne. Hvis man spiller på oddsen i Danmark for 100 kroner, går 85 kroner til premier og 15 kroner til selskapet. Av disse 15 kronene går 20 prosent til staten. Det vil si tre kroner.

Sammenlignet med Sverige og Danmark er Norge det landet som får flest statlige kroner. Men hva skjer hvis Norsk Tippings monopol forsvinner?

tor.karlsen@dagsavisen.no

spillemidler

Spillemidler til norsk idrett i 2012: 1.564 millioner kroner.

Spillemidler til dansk idrett i 2012: 801 millioner kroner.

Midlene til svensk idrett bevilges over statsbudsjettet.

De totale statlige 
bevilgningene:

Til norsk idrett i 2012: 2.079 millioner kroner.

Til dansk idrett i 2012: 821 millioner kroner.

Til svensk idrett i 2012: 1.863 millioner kroner