Advokat Gunnar Martin Kjenner (t.h.) og leder av trenerforeningen, Teddy Moen, er samstemte om betydningen av Bosman-dommen. FOTO: ARNE OVE BERGO

– En fotballrevolusjon

– Dette er den største revolusjonen i moderne fotballs historie, sier advokat og idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner til Dagsavisen.

I dag for nøyaktig 20 år siden kom den revolusjonerende Bosman-dommen.

Bakgrunn: Kontrakten til Jean-Marc Bosman (nå 51), i den belgiske 2.-divisjonsklubben RFC Liege var gått ut. Dette var i 1990. Bosman skulle videre til Dunkerque, men Liege nektet han å gå uten en overgangssum, selv om kontrakten hans var gått ut.

Bosman tok opp kampen mot makta. Saken ble brakt inn for EU-domstolen. Etter fem års kamp falt dommen.

Den fastslo: Profesjonelle fotballspiller har rett til å signere for en ny klubb når kontrakten deres går ut, uten at den gamle klubben har krav på noen som helst form for kompensasjon.

Ryggrad

Ikke rart at både Gunnar Martin Kjenner og leder for Norsk Fotball-Trenerforening, Teddy Moen, kaller dommen en revolusjon.

– I dag er jo et slikt prinsipp som dommen uttrykker helt opplagt. I dag ville det være helt utenkelig å skulle skru tida tilbake. Dette handler om ansattes rettigheter. Bosman utfordret den maktstrukturen i fotballen som skulle holde spillerne nede, sier Gunnar Martin Kjenner.

– I dag kan spillere prise ryggraden til Bosman. Han fikk gjentatte tilbud fra FIFA om et forlik, men han sto på sitt og ville ha en rettslig avgjørelse, fortsetter den kjente idrettsadvokaten.

At dette kostet Jean-Marc Bosman mye, vitner om hans liv seinere om. Det har ikke gått så bra.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Motstand

Dommen vakte motstand i Norge. Norges Fotballforbund mente at dommen bare gjaldt når det handlet om internasjonale overganger. Ikke overganger fra klubb til klubb i Norge.

– Jeg husker jeg var på et informasjonsmøte på Idrettens Hus der jeg sa at når det faller en så prinsipiell dom, må den etterleves også her i Norge. Da ble jeg beskyldt, som fotballagent, for å snakke for mine egeninteresser. At jeg var ute etter å få mest mulig penger i min egen lomme, forteller Kjenner.

– Det er rart at ikke flere klubber innså at det ville gå slik, supplerer Teddy Moen.

– Denne dommen var et jordskjelv av dimensjoner. Det går ikke an å overvurdere Bosmans innsats, sier Gunnar Martin Kjenner.