Aktor Asbjørg Lykkjen og Kristoffer Staver fra Økokrim i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssakeni Borgarting lagmannsrett.

En av de tiltalte allerede straffet

45-åringen som er utpekt som bakmannen i kampfiksingssaken soner allerede for et lignende forhold i Sverige.

Av Anders Møllersen

Nå forventer hans forsvarer hardkjør fra påtalemyndigheten. 

Mye er likt fra tingretten og første runde i lagmannsretten basert på de to første dagene av ankebehandlingen i kampfiksingssaken. 

Men særlig én ting er annerledes. Den 45 år gamle gambleren, som av påtalemyndigheten er pekt ut som bakmannen i saken, må eskorteres inn og ut av to politibetjenter til den pågående rettssaken. Grunnen er at han soner en straff på ett år og to måneder for en kampfiksingssak i Sverige.  

Mannens forsvarer, Tor Magnus Sæter-Fagermo, er forberedt på at aktor Asbjørg Lykkjen vil bruke dette mot hans klient. 

Nyere sak

- Det er åpenbart at den vil påtalemyndigheten peke på ikke bare en gang under sin eksaminasjon, men det er en helt annen sak som for så vidt ligger i tid etter denne saken (2013), så hvor mye vekt man skal legge på en utenlands straffedom gjenstår å se, sier Sæter-Fagermo til NTB. 

- Hva gjør dette med deres sak?

- Det styrker vel ikke saken at han er dømt for et lignende forhold, men jeg tenker det at enhver sak må bedømmes individuelt, svarer advokaten.  

- Det er ikke slik at bordet fanger. Er man straffedømt tidligere for et forhold, er det ikke slik at man automatisk blir dømt for et nytt forhold. Det er en vanlig vurdering om de tilbydde bevisene fra påtalemyndigheten sin side, og en vurdering fra juryen om det holder til, for min klient, en negativ kjennelse, legger han til.  

Dømt i tingretten

Aktor Asbjørg Lykkjen bekrefter at hun vil bruke dette når hun får muligheten til å spørre ut 45-åringen.  

- Ja, det vil bli brukt. Jeg vil høre hvorfor han soner, så vi kan få høre hans forklaring rundt det. Den dommen er også endelig, sier Lykkjen til NTB. 

- Det er klart at det han sitter for i Sverige har likhetstrekk med den saken vi behandler her. Det sier noe om at det ikke er helt ukjent farvann for vedkommende. Det er klart at det gir en viss tyngde med vår sak, med modus og den biten, legger hun til. 

Mannen det er snakk om ble i tingretten dømt til ett år og seks måneders fengsel. Han ble også dømt til inndraging av 340.000 kroner. Han anket på stedet. 

Hans medhjelper, en norsk 35-åring, ble frikjent. Han ble ilagt en mindre bot for et annet forhold. Han var med svensken da de satte penger på fotballkampene som skal være fikset hos flerfoldige tippekommisjonærer i Norge. (NTB)