25 barn i Grorud har sluttet med fotball

Grorud merker frafallet fra barnefotballen når aktiviteten er begrenset. Klubben ber om handlig fra regjeringen.

Det kan være frykten for korona som gjør at flere av barna ikke dukker opp igjen, men det oppleves også som frustrerende å ikke vite om og eventuelt når de kan spille kamper igjen. Det er jo det de ser mest fram til. Usikkerheten tapper barn og unge for krefter.

Det sier ansvarlig for barnefotballen i Grorud IL, Vilde Rislaa, til Dagsavisen. 

Hun og klubben opplever at barn og unge spiller fotball på løkker og baner rundt om i bydelen. De kan nå trene på lagene sine i klubben igjen, men klubben etterlyser at regjeringen gir Norges Fotballforbund (NFF) grønt lys til å beramme kampoppsettet framover. Ungene vet ikke om eller når de kan spille kamper igjen.

Vi har hele tiden fryktet at det blir sorte tall etter koronatiden. De yngste lagene var uten organisert fotball i to og en halv måned. Mange av ungene husker ikke gleden det er å være en del av et felleskap og gleden fotballspillet gir dem.

Kommentar: Er det greit at barn ikke får spille fotball før september når «alle» andre får det? Svaret er nei.

Frykter større frafall

Vi ringer og sender sms-er til unger og foreldre. Vi har et eget loggsystem med oversikt over hvem som er på treningene. Omlag 25 barn har sluttet med fotball hos oss. De fleste i de yngste klassene. Og vi frykter det blir flere, fortsetter Vilde Rislaa.

Vi er i dialog med skolene, men de har jo taushetsplikt.

Offensiv klubb

Grorud IL har en høy andel av unger med minoritetsbakgrunn i klubben. Og har vært i front for å styrke barnas behov for felleskap og meningsfull fritid. Klubben har hatt et eget satsningsopplegg beregnet på jenter «Jentegruppa». I den senere tid har det kun kommet to, tre jenter til treningene, og nå er hele dette opplegget uvisst.

I juli vil vi i Grorud holde sommerskoler og camper, som er gratis for alle i bydelen. Min oppfordring til regjeringen: De må pushe grenser så barn og unge kan komme i gang å spille kamper igjen. Fort.

NFF må være et rådgivende organ. Ungene trenger virkelig noe å se fram til nå, avslutter ansvarlig for barnefotball i Grorud IL, Vilde Rislaa.

Les også: Massivt press for full åpning av breddeidretten – Solberg sier nei

Brev til Raja

Mandag ettermiddag sendte stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) et brev til kulturminister Abid Raja. Dagsavisen fikk tillatelse til å sitere brevet:

«Det er nå gått over fire måneder siden barne- og ungdomsfotballen ble satt på vent på grunn av korona. Ennå vet ingen når de skal få starte den utsatte sesongen. Det er bare varslet at det skal gjøres en ny vurdering rundt 1. september. Alle som arbeider med barn og unge innen fotball eller andre berørte idretter, er svært bekymret for at den lange ventetida og fortsatt uvisshet vil føre til stort frafall. Dette går særlig utover sårbare og utsatte barn som trenger aktivitetstilbud. Det er avgjørende at de får en start-dato for sesongen så de har noe å trene mot og motivere seg for. Vil regjeringen ta initiativ til å få fram en ny konkret start-dato for barne- og ungdomsfotballen og andre berørte idretter?»

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.