Sport

Estland slutter seg til trussel om OL-boikott

Estland vil vurdere å boikotte sommer-OL i Paris neste år dersom russiske og belarusiske utøvere får delta, sa statsminister Kaja Kallas fredag.

Zorzs Tikmers, president i Latvias olympiske komité, sa tidligere i uka at Latvia vil boikotte lekene dersom russiske utøvere får delta mens krigshandlingene i Ukraina vedvarer.

Ved siden av Ukraina selv var Latvia først med å true med boikott. Nå følger Estland etter.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i OL uten bruk av nasjonssymboler, noe som i så fall trolig vil føre til at mange internasjonale særforbund som i dag stenger russere og belarusere ute vil åpne for det samme.

IOC gjennomfører for tiden en konsultasjonsprosess som skal lede til en endelig avgjørelse, og den har fått stor oppmerksomhet etter konsultasjonsmøtet med utøverrepresentanter nylig.

Tikmers har sagt at Latvia vil vurdere boikott også av OL-kvalifisering dersom russere og belarusere får være med.

IOC har på sin side åpnet for at utøvere fra Russland og Belarus kan få sjansen til å kvalifisere seg til Paris-OL gjennom deltakelse i asiatiske kvalifiseringsstevner.

Støtte fra 40 nasjoner?

Kamil Bortniczuk, idrettsminister i Polen, sier at han regner med at om lag 40 nasjoner vil stille seg bak initiativet om felles front mot russisk deltakelse.

Latvia, Litauen, Estland og Polen ba i en felles uttalelse torsdag IOC og andre internasjonale idrettsorganisasjoner om å utelukke russiske og belarusiske utøvere inntil Ukraina-krigen er over.

De oppfordret samtidig andre land til å slutte seg til initiativet.

Bortniczuk sto bak uttalelsen sammen med sine kolleger i de baltiske landene, og han regner med støtte fra mange land.

– Jeg tror at vi neste uke vil oppleve at en veldig fast holdning fra disse 40 landene vil se dagens lys, sa han til polsk TV og la til at det vil innebære bastant motstand mot at russere eller belarusere får delta i OL.

Han nevnte spesielt EU-land og Storbritannia, samt Canada og USA.

Ikke Canada

De to sistnevnte landene har imidlertid signalisert en annen holdning i spørsmålet.

– Vi er åpne for å utforske en vei til å inkludere nøytrale russiske og belarusiske utøvere som innfrir de betingelsene IOC-styret skisserte i sin uttalelse 25. januar, sier David Shoemaker, som er leder i Canadas olympiske komité.

– Vi støtter fortsatt IOCs anbefaling fra februar i fjor om at utøvere og ledere fra Russland og Belarus ikke skal få delta internasjonalt, men vi anerkjenner at utelukkelse av utøvere kun på grunnlag av nasjonalitet er i strid med kjerneprinsipper i den olympiske bevegelse.

USA også

USAs olympiske og paralympiske komité har i et brev som er sendt til utøvere erklært sin støtte for planen om å la russere og belarusere delta uten nasjonssymboler.

– Etter å ha lyttet til mange utøvere og andre involverte i USA, anerkjenner vi ønsket om å få konkurrere mot alle verdens beste idrettsfolk, så lenge det kan skje på en måte som sikrer trygghet og fair play, står det i brevet AP har fått tilgang til.

Karine Jean-Pierre, som er talsperson for Det hvite hus, uttrykte også myndighetenes støtte til planene om å la russere og belarusere delta som nøytrale.

– Om de inviteres til internasjonale konkurranser, som OL, må det være absolutt klart at de ikke representerer den russiske eller belarusiske stat, presiserte hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: