Sport

Fire land med felles front mot IOC – ber Norge slutte seg til

De baltiske landene og Polen ber i en felles uttalelse IOC og andre internasjonale idrettsorganer om å utelukke russiske utøvere til Ukraina-krigen er over.

Litauens idrettsminister Jurgita Siugzdiniene opplyste om enigheten mellom de fire landene da hun møtte representanter for nasjonal presse torsdag. Samtidig både oppfordrer og inviterer hun de nordiske landene til å følge etter og slutte seg til uttalelsen.

– Ministre fra Litauen, Estland, Latvia og Polen er enige om et felles standpunkt mot inkluderingen av russiske og belarusiske idrettsutøvere, sa Siugzdiniene.

I uttalelsen bes Den internasjonale olympiske komité (IOC) og andre internasjonale arrangører om å holde utøvere fra Russland og Belarus utenfor alle konkurranser, inkludert neste års Paris-OL, så lenge krigshandlingene i Ukraina vedvarer.

Nordisk kontakt

«Vårt syn er helt klart. Vi ønsker ikke at idretten skal bli et dekke for krigsforbrytelser eller de som bidrar til dem. Og vi kan virkelig ikke forestille oss at ukrainske idrettsutøvere, våre idrettsutøvere, idrettsutøvere fra andre land kan konkurrere ved siden av utøvere fra aggressorene som startet krigen og ikke forstår hva det nøytrale flagget betyr», sier Siugzdiniene.

Hun opplyste videre at de nordiske landene er kontaktet i saken.

«Vi har henvendt oss til de nordiske landene, og det er allerede igangsatt diskusjoner. Vi har fått signaler fra Finland om at de er svært positive til uttalelsen vår, så vi vil be dem om å stille seg bak», sa sportsministeren.

I den felles uttalelsen heter det blant annet at det er uakseptabelt at IOC ser på spesielle kriterier som kan åpne for at russiske og belarusiske idrettsutøvere kan få være med i idretten igjen.

Så sent som onsdag varslet den latviske OL-komiteen at det kan bli aktuelt å boikotte neste års sommerleker i Paris dersom det åpnes for at russere og belarusere kan delta.

IOC-støtte

Den internasjonale olympiske komité åpnet i forrige uke for at russiske og belarusiske igjen kan få adgang til internasjonal idrett. Det må i så fall skje med utgangspunkt i strenge kriterier, som at de aktuelle utøverne konkurrerer som nøytrale, ifølge komiteen.

Utspillet har skapt et voldsomt rabalder både i Norge og internasjonalt.

Flere stemmer har samtidig også støttet IOCs syn i saken. Et ekspertpanel i FN har berømmet OL-toppene for ståstedet de har inntatt og sier at videre eksklusjon av russere og belarusere kan være diskriminerende.

Gene Sykes, leder for USAs olympiske og paralympiske komité (USOPC), ønsker også å se på om russiske idrettsutøvere kan få konkurrere under Paris-OL neste år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: