Sport

Stadig flere vil spille basketball

Med et dunk suser rekrutteringen av barn og unge til norsk basketball til nye kurvhøyder.

– Vi trenger ikke å drive med noe reklamering eller aktiv rekruttering for tiden. Jeg får meldinger hver uke, forteller Jan Stobbe, leder i Fredrikstad Basketballklubb, en av klubbene som merker godt de siste årenes spillervekst til norsk basketball.

Laget han er trener for, Fredrikstad G14 elite, har brått dobbelt så mange konkurrenter i Østlandsserien bare fra i fjor til i år. G14 elite økte fra åtte til 16 lag, og måtte ha to avdelinger. I tillegg har 14-årsklassen tre avdelinger for breddelag i samme region.

Norges Basketballforbund (NBBF) har økt antall medlemmer fra 9.842 i 2015 til 16.791 ved utgangen av fjoråret. Blant barn og unge opp til 19 år er rekrutteringstallene enda hyggeligere lesning for basketfolket: De er blitt 4.736 flere unge spillere på tre år fra 2018 til 2021.

Mange av dem kommer hit og finner idrettshjemmet sitt i basketballen.

—  Eivind Fjellstad, G14-trener i Fredrikstad Basketballklubb

Og oppturen har fortsatt: Så langt i år har NBBF registrert 14 nye klubber fra hele landet før de endelige medlemstallene er talt opp, deriblant Rolvsøy Streetbasketball (tre mot tre på én kurv og halv bane).

– Vi har en god og stigende medlemsvekst blant barn og unge. Basketball er en idrett som passer for alle som ønsker å drive med den. Vi driver vår aktivitet basert på at det skal være gøy, inkluderende og målrettet, som er verdiene våre. Vi opplever at klubbene legger til rette for å etterleve vår visjon om at basketball er mer enn en idrett, og klubbene skaper gode sosiale arenaer der utøverne opplever tilhørighet og mestring. Basketball er en idrett der man kan oppleve mestring uavhengig av alder, kjønn, fysiske forutsetninger, språk, utstyr eller annet, sier Ragnhild Riis, organisasjonssjef i NBBF.

– Hvor kommer så de nye spillerne fra?

– Vi ser at vi får inn utøvere som ikke har deltatt i organisert idrett tidligere og utøvere som kommer fra andre idretter. Vi opplever frafall i ungdomsårene, men også god rekruttering av de som er 14 år og eldre, svarer Riis.

Neste oppgave: Jentene

Rekrutteringen er sammensatt også i Fredrikstad, hvor klubben vokser og kjenner at hallkapasitet og treningstid er knapp.

– De fleste nye hos oss har en eller annen idrettsbakgrunn. Vi har en god del tidligere fotballspillere. De vi har, som har spilt fotball, har kommet inn i basket ganske tidlig. Vi har også noen fra kampsport, håndball og andre idretter, hvor de kanskje ikke har truffet helt med valget sitt. Mange av dem kommer hit og finner idrettshjemmet sitt i basketballen. Vi har tilbud også for de helt unge gjennom basketballskolen for 6-12-åringer, og mange starter også rett på basket, forteller G14-trener Eivind Andrés Fjellstad.

Klubbleder Jan Stobbe (til venstre) trener Fredrikstad Basketballklubbs G14 elite sammen med Eivind Andrés Fjellstad. De to gleder seg over rekrutteringsveksten lokalt og nasjonalt.

Senest for et par uker siden tikket en melding inn til trenerkollega og klubbleder Stobbe, som sier litt om hvilken medvind basketball står i for tiden.

– Forespørselen kom fra en familie som vurderer å flytte til Fredrikstad, og som først ville sjekke: «Har dere et basketballag? Og hvilket nivå spiller dere på?». Det er jo veldig gøy, gliser Stobbe.

Det eneste som plager de to trenerne, foruten mangelen på basketballtilpassede haller, er at tilbudet til jenter er tynt. For de får meldinger også fra foreldre til jenter som vil prøve.

– Det er det som frustrerer oss mest akkurat nå, at vi ikke har et eget tilbud til jenter, men det skal vi jobbe med framover, lover Stobbe.

– Vi er nødt til å få på plass en egen jentesatsing, slår Fjellstad fast.

Stobbe forklarer situasjonen. Jentene er ikke mange nok, men vil helst ha egne lag:

– Jentene er jo på basketskolen, altså fra 6 til 12 år. Kommer de to-tre jenter sammen, så holder de sammen og fortsetter. Inn mot ungdomsskolealder ser vi at de ønsker eget jentelag. Dersom laget bare skal være et lavterskel fritidstilbud, holder det med ti jenter. Skal de spille serie, må vi ha 15–20 spillere.

Fordelingen av jenter og gutter blant de aktive på landsbasis i slutten av 2021 viser det klare mindretallet jentene er i:

Blant de helt yngste var det 57 jenter og 87 gutter, fra 6 til 12 år 1.439 jenter og 4.462 gutter. Og blant tenåringene: 1.210 jenter og 5.015 gutter.

Andreas Løchsen tar sats på trening hos Fredrikstad Basketballklubb i Glemmenhallen – mens rekrutteringen av barn og unge til sporten også har nådd nye høyder de siste årene. Bak Løchsen jager Nicholas Shayar Nikpoor.

Prøvd «alt» – liker basket best

Fjellstad og Stobbe har begge bakgrunn som spillere fra skolebasket i USA samt fra seniorlag under elitenivå i Norge og Tyskland. På den andre siden av Atlanteren fikk de begge erfare ekte basketballkultur.

– Amerikansk basket er en veldig god skole for oss nordmenn, så det er mange av gutta våre her som drømmer om det. For meg var det et tøft møte med en helt annen måte å spille basketball på enn det jeg var vant til. Man må lære raskt når man kommer fra norsk løkkebasket og synes det er gøy, og så er amerikanerne superorganiserte, stiller høye krav og kjører beinhard trening. Men det var veldig morsomt, husker han.

Nå nyter de å kunne videreføre noe av det de selv lærte – til en gjeng 14-åringer på satsingslaget.

– Basketball er en komplisert og krevende idrett, som gir utfordringer jeg tror mange liker, og som stiller krav til styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet, men også masse taktikk og ekstremt mye teknikk, påpeker Fjellstad.

Andreas Løchsen forsøker å komme seg unna Magnus Fjellstads forsvar, med Joeren Victor Martinsen (til venstre) og Nicholas Shayar Nikpoor som følger med.

G14 elite-laget har i høst tapt fire og vunnet én kamp i konkurranse med hovedsakelig lag fra Oslo og omegn.

– De har vært nære i tre av de fire tapene. Mange føler at de har nivået inne, men mangler det lille ekstra for å vinne kampene. De har litt igjen før de begynner å bite ordentlig fra seg, forklarer han, før Stobbe legger til:

– Gutta har en veldig imponerende tilstedeværelse og lærevilje. Vi opplever at de liker å trene ganske intenst. Men så er jo dette også en spillergruppe som har valgt det selv. Kravet for å være med på elitelaget er at de har spilt organisert før og at de vil trene dedikert. Når de ser på kamper at de lykkes og får til ting vi trener på, opplever de mestringsfølelse og ønsker bare å fortsette med det, forteller Stobbe, som understreker at klubben først og fremst satser på barneidrett og bredde.

Jeg kjenner mer på mestring her enn i noe av det jeg har prøvd tidligere.

—  Micael Lindblad, G14-spiller

Til ungdom som velger å slutte med andre idretter og vurderer sofaen, har de et klart budskap:

– Nei, ikke sofaen, basket er bedre. Jeg føler det er en egen stemning i et basketlag enn i fotballag, for eksempel. Ikke nødvendigvis bedre, men annerledes. Kanskje passer det for deg dersom fotball ikke gjør det, sier Fjellstad, som tidligere har vært fotballtrener da sønnen sparket ball.

Et godt eksempel på det er Micael Lindblad, som virkelig føler at han har funnet sin plass i idrett- og fritidstilbud, etter å ha vært innom fotball, håndball, innebandy, speidergruppe og karate.

– Jeg synes basketball er veldig moro, føler at det passer meg og at det er noe jeg får til. Jeg kjenner mer på mestring her enn i noe av det jeg har prøvd tidligere. Og så er det veldig sosialt og et godt miljø, sier Lindblad.

Mamma Line Lindblad synes det er gøy å se på og kjører gjerne fra Sarpsborg når sønnen skal trene:

– Vi har jo litt å sammenlikne med, og på basketballbanen er det veldig synlig at han trives og at han har funnet sin idrett, sier hun.

Bønn til foreldre og vaktmestere

De løfter fram basketball som en helårsidrett, som kan spilles inne og ute.

– Det er en fin sport, som dessverre ikke er allemannseie her til lands. Vi håper klubben og idretten vil fortsette å vokse. I USA er det basketball alle spiller, mens det er fotball i Norge. Vi håper vi kan bli en bred sport som passer for mange. Det er en veldig enkel sport å drive med om du ikke stiller så høye krav. Du trenger en kurv og en ball for å ha det gøy med venner. Og er du to, kan du spille, poengterer Fjellstad.

At basket ikke er noen norsk folkesport, merker de blant annet på de begrensede mulighetene som finnes for spill «på løkka». Da kommer vi også inn på Fjellstads kjepphest og bønn til alle foreldre og vaktmestere:

– Det er en del kurver som henger litt for lavt eller skjevt. Så mitt store ønske er at alle som har en basketkurv klarer å få satt den på riktig høyde. På garasjeveggen, skolen, i en park og andre steder. 3,05 meter skal kanten på kurven være over bakken. Det er mange flinke vaktmestere og foreldre som kunne gjort bitte små justeringer på disse kurvene, så hadde det vært veldig fint for norsk basket på sikt. Venner du deg til riktig høyde på løkka, så er nok overgangen inn i organisert basket litt lettere, tror Fjellstad, og gjentar tydelig:

– Tre null fem!

Vi lever verdiene våre.

—  Ragnhild Riis, organisasjonssjef i Norges Basketballforbund
Denne blide gjengen utgjør Fredrikstad Basketballklubbs G14 elite, som elsker å spille basketball. Rekrutteringstallene på landsbasis viser at de er i godt selskap. 4. rekke (fra venstre): Joakim Blom Fredheim, Kimi Stobbe, Magnus Fjellstad, Leon Olsen, Andreas Løchsen. 3. rekke: Micael Lindblad, Eskil Dalen, Storm Holmberg, Mustafa Faqiri. 2. rekke: Robin Berndt-Kristiansen, Joeren Victor Martinsen, Nicholas Shayar Nikpoor. Foran: Linus Stobbe og Alvar León Bermudez Svela.

NBBF ble stiftet i 1968 og er et serviceorgan for alle tilsluttede klubber. Etter flere år i sterk medlemsvekst, teller NBBF i dag i underkant av 17.000 medlemmer fordelt på 170 klubber i fem regioner. Og ennå er ikke regnskapet for 2022, et år med 14 nye klubber, gjort opp.

– Årsakene til veksten er komplekse. Men det er verdt å nevne at klubbene har jobbet for å tilrettelegge for god aktivitet for barn og unge før og under koronatiden. De var flinke til å se alternative løsninger for treningsmuligheter og ta i bruk digitale verktøy for å beholde utøverne i aktivitet når det ikke var mulig å trene sammen fysisk. Så er basketball også en av verdens største idretter i en digital tid og med den påvirkningen det gir. Mange tiltrekkes av streetbasket-miljøet og den delvis uorganiserte aktiviteten. Vi ser at basketball er en urban sport, men samtidig kommer de aller fleste nye miljøene opp utenom de store byene. Det er interessant. Med muligheten nå til å spille tre mot tre, vil man kunne skape mye god aktivitet selv i områder med færre utøvere, mener Riis i NBBF, som gjerne også framhever sportens strategiske valg av innhold for de yngste og tydelige verdier.

– NBBF har tidlig tatt strategiske veivalg som har ført til at vi har implementert Easy Basket-konseptet for barn, som er tilpasset barns utvikling med mestringsopplevelse i fokus. Vi har tilrettelagt aktivitet for de yngste aldersklassene og et konsept for barn som enkelt kan drives i skolen eller av foresatte uten basketballerfaring. Vi har også jobbet systematisk med klubbutvikling over mange år, og prioritert å støtte og bygge robuste klubber, sier hun, og avslutter:

– Vi er tydelig på våre verdier og lever verdiene våre. Vi tar vår rolle i samfunnet på alvor og er for eksempel et regnbuesertifisert særforbund, rent særforbund og vår barneidrett er kjønnsnøytral.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta

* Utøvere på landsbasis opp til 19 år: 2018: 7.534. 2019: 8.591. 2020: 10.204. 2021: 12.270.

* Total medlemsvekst på landsbasis: 2015: 9.842, 2018: 12.008, 2021: 16.791.

* Aktive jenter og gutter i slutten av 2021: 0–5 år: 57 jenter, 87 gutter. 6–12 år: 1.439 jenter, 4.462 gutter. 13–19 år: 1.210 jenter, 5.015 gutter.

* Fredrikstad Basketballklubb ca. 180 aktive nå:

Basketballskolen (6-12 år): 70 – G14: 15 – G15: 30 – G16: 30 – G17: 20 – G19: 20.

* 14 nye klubber i landet i løpet av 2022. I Østfold finnes disse klubbene: Moss BBK, Mysen BBK, Askim BBK, Hafslundsøy Eagles, Rolvsøy Streetbasketball klubb, Fredrikstad BBK, Sarpsborg BBK, Halden BBK.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: