Sport

Idrettsforbundet forventer enda bedre strømstøtte til idretten

Norges idrettsforbund (NIF) vil ikke være fornøyd så lenge idrettslagene sliter med å betale strømregningene, sier generalsekretær Nils Einar Aas.

Snart vil regjeringen legge fram en stortingsproposisjon som inkluderer den nye støtteordningen. Tidligere fikk idretten kompensert 80 prosent av strømutgifter over 70 øre per kWt opp til snittprisen. Den ble justert opp til 90 prosent da regjeringen la fram støtteordninger for næringslivet for to uker siden.

Jubelen dette avstedkom, har imidlertid stilnet noe.

– Det er positivt at behovet for en bedre ordning anerkjennes av regjeringen, men vi har forventninger til at støtteordningen ytterligere kan forbedres så lenge strømregningene er mange ganger høyere enn det økonomien i idrettslagene tåler, skriver Aas i en pressemelding.

Aas opplyser at NIF jobber med å dokumentere effektene av de økte kostnadene og hva som må til for å unngå nedstengninger.

– Her vil vi både se på beregningsgrunnlaget for moms og når på døgnet man faktisk bruker mest strøm. Begge forholdene kan gi uheldige utslag for idrettslagenes strømkostnader. I tillegg har vi forventninger til at idrettslagenes skyhøye gasskostnader kompenseres, og at strømstøtteordningen for frivilligheten forlenges utover desember 2022, sier Aas.

Flere idrettslag har den siste tiden fortalt om en situasjon som vil bety nedstengning eller redusert aktivitet inn mot vinteren, til tross for den økte støtten som er foreslått.

– Norges idrettsforbund vil naturligvis ikke være fornøyde så lenge idrettslagene sliter med å betale de skyhøye strømregningene, skriver Aas.