Sport

Opposisjonen reagerer på statsrådens idrettsgrep: – Basert på feil forutsetninger

Frp og Høyre er ikke imponert over strømstøttehjelpen regjeringen fredag varslet overfor idretten. Det pekes på at et «forholdsvis lite beløp» vil berge mye.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) opplyste til NTB fredag at regjeringen gjør tiltak overfor idretten i forbindelse med økende strømutgifter.

– For det første ber vi strømselskapene om å gi betalingsutsettelser for frivilligheten og idretten til de har fått utbetalt strømstøtten. For det andre sikrer vi raskere utbetaling av strømstøtten for de som ikke har mulighet til å legge ut selv eller får utsettelse, sa Trettebergstuen.

Opposisjonen mener derimot at det ikke er der skoen trykker.

– Problemet er at klubbkassene rundt om i det ganske land er tomme! Den eksisterende strømstøtteordningen er basert på feil forutsetninger om hvordan idretten bruker strøm. Det er dessverre slik at idretten bruker strøm når den er dyrest, mens strømstøtten tar utgangspunkt i snitt for døgnet, skriver Frps idrettspolitiske talsperson Silje Hjemdal i en epost til NTB.

Sterke reaksjoner

KrF-leder Olaug Bollestad reagerer også sterkt på regjeringens støtte.

– Idretten er et frirom for mange barn og unge. Dette frirommet må vi sikre at fortsatt er her, selv om strømprisene øker så mye som de gjør. Kostnaden ved at idrettstilbudene blir borte er så mye større enn kostnaden er for strømstøtteordningene regjeringen burde ha innført allerede, skriver Bollestad i en epost til NTB.

Dagens strømstøtteordning til idretten og frivilligheten åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh).

Idrettsforbundet har fått utarbeidet en fersk analyse som ifølge VG viser at det vil koste myndighetene 100 millioner kroner å etterkomme det sistnevnte ønsket.

– Idretten har fått beregnet at å fikse dette kun vil koste 100 millioner, det er et forholdsvis lite beløp som ville ha reddet mye aktivitet for barn og unge i hele landet. Vi har ikke råd til å miste idretten, skriver Silje Hjemdal i Frp.

Vil ha makspris

Partiet foreslår en midlertidig makspris på 50 øre per kilowattime for strøm.

Statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet har tidligere opplyst til NTB at regjeringens ordning er god nok.

– Dette er ingen lett situasjon – ikke for idretten, ikke for familier, ikke for næringsliv eller kultur. Vi må kutte strømforbruket, og jeg vet at klubbene gjør det de kan for å skjerme barn og unge, og det er jeg glad for. Frivilligheten og idretten har fått strømstøtte siden desember 2021. Det er ellers bare privatpersoner og deler av landbruket som har fått tilsvarende ordninger, skrev hun i en epost til NTB tirsdag.

Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at pengene fra dagens ordning vil bli utbetalt raskere, men mener grepet fra regjeringen ikke er tilstrekkelig.

– Det er vel og bra at man finner raske løsninger på likviditetskrisen som mange klubber nå står i, men det hjelper jo ikke når nettoutgiften på strømregningene er så skyhøye at klubbene ikke er i stand til å betale dem. Klubbkassen er tom! Sier Kjøll i en uttalelse til NTB.

– Da ordningen ble innført i vinter, var strømprisene på et langt lavere nivå enn nå. Det betyr at nettokostnaden for idrettslagenes strøm- og gassutgifter har blitt vesentlig høyere, selv med samme støtteordning. For idrettslag som eier egne anlegg, har nettokostnadene mangedoblet seg fra i vinter. Derfor må dagens støtteordning forbedres betydelig, og det haster, legger hun til.

Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen lovar full momskompensasjon for alle idrettslag, det frivillige og kulturlivet for 2021. Her saman med idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK