Sport

355 millioner kroner til ny idrettsstrategi

Regjeringen presenterte fredag en ny idrettsstrategi for å øke deltakelsen i idretten etter koronapandemien.

Kulturminister Abid Raja får kritikk. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er særlig viktig å unngå at pandemien skaper økte skjevheter i deltakelse, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

Fredag var Raja på plass ved en basketballbane i Iladalen i Oslo for å presentere idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett».

De samlede midlene utgjør 355 millioner kroner. Det er satt av 179 millioner kroner, og i tillegg kommer et samarbeid mellom privat næringsliv og det offentlige om en ny søknadsbasert ordning for mangfold og inkludering.

Regjeringen vil fremme forslag om bevilgning til ordningen i statsbudsjettet.

– Dette blir et skikkelig løft som vil bety mye for mange, sier Raja.

Kampanjen «Tilbake til idretten», som er i regi av Idrettsforbundet, får 5 millioner kroner. Det var det som var søkt om, opplyser idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

– Det er avgjørende for at vi klarer å få den synligheten vi ønsker, sier hun.

Frafallet har vært stort blant de over 10.000 idrettslagene i NIF. Kjøll er ambisiøs for fortsettelsen.

– Vi har en ambisjon om å komme ordentlig tilbake til der vi var før pandemien brast, allerede innen utgangen av neste år, sier hun.

Strategien inkluderer også blant annet 50 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til lokale lag og foreninger, 35 millioner kroner ekstra til særforbund og idrettskretser og 30 millioner kroner til et «treårig krafttak for mangfold og inkludering i idrett».