Sport

Oslo fotballkrets imot Qatar-boikott

Et flertall i styret i Oslo fotballkrets sier nei til boikott av neste års fotball-VM i Qatar.

Kretsen opplyser på sine nettsider at den støtter seg til det såkalte Qatar-utvalgets rapport og konklusjon om at boikott ikke er riktig virkemiddel for å bedre forholdene i landet.

– Qatar-utvalget har levert en grundig og troverdig rapport. Den framstår meget troverdig i sin påstand om at en boikott mest sannsynlig utelukkende vil ha negative effekter. Da er det, etter å ha satt seg grundig inn i saken, veldig lett å slutte seg til forbundsstyrets innstilling, sier kretsleder Kari Hove i NFF Oslo.

Qatar-saken skal behandles på et ekstraordinært fotballting 20. juni. Oslo fotballkrets understreker at klubbene i kretsen står fritt til å stemme det de vil, men oppfordrer til å si nei til boikott.

– Alle klubber bør føle et ansvar for å delta ved forbundstinget og ta del i denne svært viktige saken. Vi håper dere støtter Qatar-utvalgets, forbundsstyrets og kretsstyret syn; at dere stemmer imot boikott, sier Hove.