Sport

Idrettstinget stemte ned forslag om å utsette behandlingen av høydehus-saken

Idrettstinget bestemte at forslaget om opphevelse av forbudet mot bruk av simulert høyde skal behandles lørdag.

På lørdagens ting foreslo Trøndelag idrettskrets å utsette behandling av saken til det ekstraordinære idrettstinget i oktober, og forslaget fikk støtte av Agder idrettskrets og Norges Håndballforbund.

Utsettelse ble imidlertid nedstemt med 118 mot 44 stemmer.

Det særnorske høydehusforbudet har vært blant de mest omdiskuterte sakene inn mot årets idrettsting. Norges Friidrettsforbund har fremmet forslag om å avvikle forbudet.