Fotball

Strømsgodset sender Pedersen-saken til Norges Fotballforbund

Strømsgodset har besluttet å anmelde klubbens rasismeanklagede eks-trener Henrik Pedersen til Norges Fotballforbund.

Det opplyser klubben i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

Der framgår det at styret i Strømsgodset har vedtatt at saken sendes til Norges Fotballforbunds påtalenemnd for videre behandling der. Det skyldes at styret har konkludert med at Pedersen har bruk uakseptable ord og uttrykk.

«Både NIF og NFF har opprettet egne domsorganer for å behandle straffesaker, og avgjørelser fra disse organene vil etablere praksis for idrettens tålegrense hva gjelder akseptabel opptreden for trenere innen idretten», heter det i en uttalelse.

«Strømsgodset Toppfotball er ikke tillagt domsmyndighet etter idrettens regler, og styret mener derfor at denne saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der», fortsetter klubben.

Videre henvises det til at det er påtalenemnda i NFF som skal vurdere om det er grunnlag for å påtale saken til doms- og sanksjonsutvalget.

Uenig i konklusjonen

Henrik Pedersen måtte gå av som Godset-trener etter at det ble rettet rasismeanklager og varsler mot ham.

Pedersen har hele tiden avvist alle anklager. I en uttalelse onsdag sier hans advokat Erik Flågan at Godset-styrets konklusjon tas til etterretning, men at han og klienten er uenige i at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon.

– Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst, hevder Flågan – og legger til:

– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og uttrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

Juridisk bistand

I onsdagens uttalelse fra Strømsgodset-styret fremgår det at klubben den siste tiden har hatt juridisk bistand for å vurdere saken. Nå foreligger altså konklusjonen.

Styret skriver at undersøkelsene som er gjort gir «grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering».

Det henvises til at både Norges Idrettsforbunds strategidokument for idretten samt Norges Fotballforbunds lovverk inneholder formuleringer som berører trakassering.

Pedersen-advokat Flågan sier i onsdagens pressemelding at bevisbildet i saken etter hans syn ikke er vesentlig endret siden styret i Godset 5. april konkluderte med at Pedersen ikke hadde utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben.

– Etter mitt syn er uttalelser fra Henrik Pedersen blitt løsrevet fra realiteten og ikke satt inn i sin riktige kontekst. Formuleringer som er uttrykt respektfullt og i forståelse for andres kultur, kan i løsrevet forstand oppfattes av andre som diskriminerende. Slike utsagn vil like fullt ikke være diskriminerende når de gjengis i sin rette sammenheng og relasjon, sier Flågan.

Han legger til at Henrik Pedersen vil framlegge sitt syn i saken overfor NFF.