Sport

Trolig høydehus-mulighet for norske idrettsutøvere fra juni

Norske idrettsutøvere kan innstille seg på snart å benytte høydehus i Norge. Ro-veteranen Olaf Tufte er glad for at det går mot en endring rett før OL.

Jakob og Gjert Ingebrigtsen skulle gjerne hatt en mulighet for å trene i høydehus i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Idrettsstyret støtter Norges Friidrettsforbunds forslag om å oppheve høydehusforbudet. Det kom fram på en pressekonferanse etter denne ukens idrettsstyremøte.

– Det har vært gode og åpne diskusjoner i Idrettsstyret, sa visepresident Vibecke Sørensen etter vedtaket.

– I utgangspunktet er dette en bra sak for toppidretten. Vi har alltid respektert idrettsforbundets avgjørelse om den saken. Vi har forholdt oss til at det ikke var aktuelt med høydehus selv om det har vært et konkurransefortrinn for dem som har muligheten og ikke har regler mot det, sier Olaf Tufte til NTB.

Han er svært opptatt av at bruk av slike virkemidler må reguleres.

– Hvis høydehus skal bli lovlig, så håper jeg det er med noen restriksjoner slik at høydehus ikke er fritt vilt, og at man kan få det i konfirmasjonsgave, og at man begynner med høydehus i ung alder, sier Tufte.

Han kan komme til å få dra nytte at et opphevet forbud rett i forkant av OL.

Nøye

NIF-visepresident Sørensen pekte blant annet på at et viktig moment er at norske utøvere skal ha like vilkår som konkurrentene.

– Når Idrettsstyret nå sier at vi støtter friidrettsforbundets forslag om å oppheve forbudet, så er det fordi vi mener vi har utarbeidet gode verdier og gode treningskulturer. Denne organisasjonen er moden for oppheve et særnorsk forbud, sa Sørensen.

I januar fikk utøverne nei på forespørselen om å få et midlertidig fritak fra forbudet.

– Jeg forstår utøvernes frustrasjon, sa idrettspresident Berit Kjøll torsdag.

Drøyer

Utøverne kan glemme å få innvilget et unntak fra forbudet før saken er behandlet i slutten av mai.

– Det er ikke diskutert og ikke aktuelt, sa Kjøll til NTB.

Det skal nå settes ned en bredt sammensatt gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruk av såkalt simulert høyde.

Flere trenere og utøvere har tatt til orde for at det i pandemi-perioden burde gis mulighet for simulert høydetrening i Norge.

Norge er alene om å ha et generelt forbud (innført i 2003) mot høydehus, høydetelt eller annet tilsvarende utstyr. Dette er innretninger som gjør at man kan trene og oppholde seg i tynn luft og dermed øke antall røde blodceller.

Ingebrigtsen-brødrene er for tiden i Spania for å trene i høyden.

OL i Tokyo arrangeres i perioden 23. juli til 8. august.

Forslag om «fysisk» idrettsting på Gardermoen i oktober

Det vil trolig bli avholdt et ekstraordinært idrettsting på Gardermoen til høsten. Det ordinære tinget finner sted 28. og 29. mai og gjennomføres digitalt.

Idrettsstyret legger inn et ekstra ting 16. oktober som et forslag som må vedtas i mai for å bli gjennomført. Det ekstraordinære tinget skal behandle utvalgte saker.

Idrettsstyret setter dermed Norges E-sportforbund på vent med tanke på en mulig opptakelse i Norges Idrettsforbund.

– Vi hadde en lang diskusjon, og mange spørsmål ble stilt, sa idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsstyret innstiller på at det skal settes ned et utvalg under Idrettstinget i mai. Dette skal se nøyere på e-sportforbundet, de forskjellige aktivitetene og om det er grunnlag for opptakelse i Norges Idrettsforbund.