Fotball

Sju Godset-spillere varslet NISO om rasisme: – Kan ha brukt uttrykk som «African boy» og «African time»

Sju av Strømsgodsets spillere har varslet NISO om det de oppfatter som rasisme av lagets trener Henrik Pedersen.

Godset-styreleder Ivar Strømsjordet bekrefter overfor TV 2 varslene interesseorganisasjonen har mottatt.

Mandag kveld sendte drammensklubben ut en pressemelding om at Pedersen får fortsette i jobben som trener til tross for det klubben omtaler som «uheldige episoder». En person har internt varslet om det vedkommende oppfattet som rasisme fra Pedersen.

Til TV 2 bekrefter styreleder Strømsjordet at klubben var klar over at også NISO har mottatt varsler om rasisme før mandagens pressemelding ble sendt ut.

– Vi er kjent med at det er kommet anonyme meldinger inn til NISO, men det har ikke vært så konkret innhold i de meldingene, sier Strømsjordet til kanalen.

Han sier at de aktuelle varslene derfor har vært vanskelige å forholde seg til.

Uheldige uttrykk

Mandagens beskjed fra Godset-ledelsen om at Pedersen får fortsette, kom etter dager med interne møter i klubben. Overfor TV 2 går NISO langt i å kritisere håndteringen.

– Jeg har en følelse av at det har gått veldig fort i svingene. Prosessen har nok ikke vært så grundig som en sak med sånne påstander bør ha, sier Thomas Kristensen i interesseorganisasjonen.

Godset-styreleder Strømsjordet bekrefter overfor Discovery at ledelsen er gjort kjent med påstander om nedsettende ordbruk Pedersen skal ha benyttet mot personen som har varslet klubbledelsen.

– Ingen av de vi har snakket med kan bekrefte disse uttrykkene fra Henrik Pedersen mot varsler, sier Strømsjordet.

På spørsmål om hva lags «uheldige uttrykk» klubbledelsen siktet til i mandagens pressemelding, svarer han:

– Det kan ha vært brukt uttrykk på treningsfeltet som «African boy» og «African time» om afrikanske spillere. Det er først og fremst uttrykkene varsler har meldt om som er alvorlige.

– Håpløst å komme tilbake

Strømsjordet bekrefter videre overfor flere medier at Strømsgodset selv har tatt initiativ til at det ble opprettet en åpen kanal inn mot spillernes interesseorganisasjon, slik at personer som eventuelt ikke ønsket å gå til klubbledelsen hadde et sted å henvende seg.

TV2 har snakket med en av spillerne som har sendt inn varsel til NISO, som bekrefter at han ikke har snakket med klubben direkte.

– Nei, de har ikke snakket med meg, og jeg vet at det er mange andre de heller ikke har snakket med, sier han.

Spilleren hevder også at Godset-kaptein Mikkel Maigaard er «en av de nærmeste støttespillerne» til trener Henrik Pedersen, og at derfor ikke var noe reelt alternativ å varsle gjennom ham.

– Hvordan ser du på det å skulle returnere til vanlige treninger etter hvert når så mange spillere har sendt varsler på hovedtreneren?

– Det blir helt håpløst å komme tilbake. Det er forskjellige meninger i spillergruppa, og det hjelper ikke når hovedtreneren går ut og provoserer i etterkant ved å si at han har full støtte, sier Godset-spilleren.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Henrik Pedersen tirsdag, uten å lykkes. Mandag kveld kommenterte Godset-treneren anklagene mot ham i en epost til Drammens Tidende og VG.

– I forlengelsen av meldingen fra ledelsen i Strømsgodset er det viktig for meg å uttrykke min glede over at jeg er renvasket for de alvorlige anklagene om rasisme, som er blitt fremsatt av en ansatt i klubben. Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket, skrev Pedersen.

Han har hele tiden avvist alle anklager.