Sport

Skarstein med beskjed til idrettstoppene: – Lurt å oppdatere seg om paraidretten

Birgit Skarstein mener at de som sitter på pengesekken bør innhente mer kunnskap om hva paraidrett egentlig handler om.

Skarstein som er styremedlem i stiftelsen VI, likte dårlig at Norges idrettsforbund ikke prioriterte parautøvere ved utdelingen av statlige ekstramidler under koronapandemien.

– Jeg tror ikke idretten skjevfordelte midler av vond vilje, men det ser ut som det kan være lurt med litt oppdatert kunnskap om paraidrettens natur og hvilke vilkår utøverne presterer under. Kanskje kan vi bruke dette til å ta en fot i bakken og stake ut en enda bedre kurs for framtiden, sier Skarstein til NTB.

VI valgte å bryte med idrettsforbundet etter at parautøverne ikke fikk del av et ekstra OL-tilskudd fra myndighetene som skulle brukes til forberedelser til de utsatte sommerlekene i Tokyo.

Les også: Skarstein satte verdensrekord i pararoing

Viktig

I en pressemelding fra NIF het det at 80 prosent av det statlige ekstratilskuddet på 5,5 millioner kroner ble fordelt rett til særforbundene.

Videre ble de resterende midlene rettet mot den utøvergruppen Olympiatoppen vurderte hadde størst akutte likviditetsutfordringene knyttet til satsingene fram mot OL og Paralympics. Det var imidlertid med grunnlag i at de regnet stipendiet fra stiftelsen VI som frie midler. Det var på dette punktet at VI følte seg forbigått og hensikten med stipediet som misforstått.

Skarstein mener støtten paraidretten får fra stiftelsen VI, er viktig både for bredde og topp.

– Jeg kan for eksempel ikke bare sette meg på en romaskin og ro, jeg trenger et romaskinsete for å holde beina på plass og å kunne utnytte kraften i overkroppen. På samme måte kan ikke en person som er lam, bare ta på seg et par ski og gå ut i skogen, men trenger en skikjelke som gjør det mulig å stake selv uten å bruke bein. Mange utøvere har også behov for assistanse i treningsarbeidet for å kunne utøve idretten sin, sier hun.

Det er denne typen utgifter stipendiet fra stiftelsen VI brukes til.

Les også: Kjøll om strukturell rasisme i norsk idrett: – Et ledelsesproblem

Lettet

NIF har beklaget at kriteriene for tildelingen er blitt oppfattet som en nedprioritering av paraidretten.

– I kraft av vår rolle som Norges Paralympiske Komité skal vi sørge for at utøvere som er aktuelle for Paralympics i Tokyo mottar sin rettmessige økonomisk, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Skarstein håper striden løser seg.

– Jeg er stolt over å tilhøre norsk idrett med gode verdier som mangfold og fellesskap. Det er ingen skam og snu, og jeg er lettet over at saken ser ut til å ende på en god måte.

Til Dagbladet opplyser toppidrettsjef Øvrebø at Paralympics-utøverne nå får tilsvarende støtte som de funksjonsfriske.

«Vi tildeler tilsvarende sum, NOK 100.000,- til aktuelle paralympicsdeltagere til Tokyo 2021, via deres særforbund, etter samme kriterier som aktuelle OL-deltagere allerede har mottatt. Tildelingene skjer denne uken», skriver Øvrebø til avisen.

Les også: Latvisk skiskytter best i ski-VMs første konkurranse