Sport

Slik er statsbudsjettet for idretten

Milliardbeløp til ny stimuleringsordning, økt momskompensasjon og milliontilskudd til enkeltarrangementer varsles for idretten i statsbudsjettet for 2021.

Onsdag la regjeringen fram sitt forslag til budsjett for neste år. Der hadde kulturminister Abid Raja (V) flere nyheter til idretten – blant dem flere tiltak rettet mot de negative konsekvensene koronapandemien har gitt.

Regjeringen vil bruke nesten 1,2 milliarder kroner til en ny ordning som skal bidra til økt aktivitet i frivilligheten og idretten i 2021. Ordningen kommer som en konsekvens av de begrensninger viruspandemien er ventet å legge på mulighetene for å drive aktivitet etter nyttår.

Bevilgningen gjelder for først halvår.

– Covid-19-pandemien har rammet kultursektoren hardt. Regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mulig. Gjennom denne bevilgningen reduserer vi uvissheten for aktørene slik at de kan gjennomføre arrangementer. Vi må holde kulturen, frivilligheten og idretten i gang, sier kulturministeren.

Stimuleringsordningen administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Økt momskompensasjon

I budsjettforslaget fremgår det også at regjeringen vil sette av 118,9 millioner mer til momskompensasjon for frivillige organisasjoner sammenlignet med i år. Posten har dermed en total ramme på 1,8 milliarder kroner. Det er i tråd med signalene regjeringen ga ved framleggingen av 2020-budsjettet.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg økes med 104,5 millioner til 299 millioner kroner i 2021.

Norges idrettsforbund pekte i forkant av onsdagens budsjettframleggelse på at full rettighetsfestet momskompensasjon er et av flere tiltak som vil bidra til å redusere kostnader og opprettholde et godt aktivitetstilbud i idretten.

Mange frivillige aktører og idrettslag mottar økonomisk støtte basert på antall medlemmer. Som følge av koronapandemien har medlemsmassen i 2020 vært redusert. I sitt forslag til budsjett skriver regjeringen at størrelsen på støtten for 2021 vil basere seg på medlemstallene fra 2019.

«På denne måten unngår organisasjonene som mottar tilskudd fra slike ordninger, uheldige utslag og svingninger som følge av koronasituasjonen», heter det i budsjettdokumentene.

25 millioner til sykkelritt

Sykkelrittet Arctic Race of Norway blir også i 2021 forespeilet 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet. Summen er den samme som etappeløpet ble tildelt i år. Regjeringen skriver i budsjettforslaget at bevilgningen er «næringspolitisk begrunnet».

Arctic Race er et internasjonalt ritt i Nord-Norge og har vært arrangert hvert år siden 2013. Tour de France-arrangøren ASO bidrar som samarbeidspartner.

I statsbudsjettet blir det også øremerket 10 millioner kroner til andre internasjonale sykkelritt. Det er samme nivå som i 2020.

Videreført sin støtte får også X Games på Hafjell. Regjeringen foreslår at arrangementet får 15 millioner kroner til neste års arrangement, akkurat som til 2020-utgaven.

Videre er det satt av 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss. Også det er tilsvarende sum som i år.

Skiflygingsbakken i Vikersund og bob- og akebanen i Lillehammer får henholdsvis 3,13 og 2,61 millioner kroner i tilskudd. Det er små økninger på begge.