Sport

Skiforbundet permitterer 96 ansatte

96 ansatte i Norges Skiforbund permitteres helt eller delvis som en følge av virussituasjonen. Det har styret og et internt nedsatt kriseutvalg besluttet.

I en pressemelding fredag heter det at styret og kriseutvalget i fellesskap har gått «gjennom og kartlagt den alvorlige situasjonen for Skiforbundet».

Viruspandemien har resultert i at all idrettslig aktivitet er stanset. Som en konsekvens av det er det nå sendt ut permitteringsvarsel til 96 medarbeidere. Det skal angivelig utgjøre 66 prosent av de med et ansettelsesforhold i forbundet.

Permitteringene gjelder fra 30. mars, og det er ikke besluttet hvor lenge de vil vare.

Kutter i lønn og honorarer

«Administrativ og sportslig ledelse, samt skistyret, har individuelt gjennomført kutt i lønn og styrehonorarer», heter det i fredagens pressemelding.

Samtidig har Norges Skiforbund lidd store økonomiske tap som følge av avlyste arrangementer og kraftig redusert aktivitet den siste tiden. Det samlede anslås å beløpe seg til nesten 30 millioner kroner.

Videre opplyser forbundet det knytter seg usikkerhet til planlagte inntekter på over 20 millioner kroner.

«Derfor er det de siste dagene gjort kutt på ca. 50 millioner kroner fra det opprinnelige budsjettet i 2020. Alle reiser og samlinger ble sist uke stoppet inntil videre», skriver forbundet.

Alvorlig

– Situasjonen for Skiforbundet er svært alvorlig, og jeg kan ikke utelukke at det blir nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre driften når unntakstilstanden en dag er over, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Hun håper at man nå har tatt grep som vil dempe effektene av viruskrisen når situasjonen normaliserer seg.

– Målet nå er å gjøre raske nok tiltak for å sikre arbeidsplasser, slik at vi kan gjenoppta ordinær drift og fortsette så normalt som mulig når dette er over, sier Bretten Berg.