Sport

Vil ikke ha unntak for russiske enkeltutøvere

Travis Tygart, sjef i USAs antidopingbyrå (USADA), tar til orde for at neste års sommer-OL i Tokyo avvikles helt uten russiske deltakere.

– Russland fortsetter å gi blaffen i internasjonale antidopingregler, sparke rene utøvere i magen og stikke fingeren i øyet på WADA, og de slipper unna med det gang på gang, hevder Tygart i en skarp uttalelse.

Han mener at WADAs anbefalte sanksjoner mot Russland er «utilstrekkelige». Russland anbefales utestengt i fire år, men det åpnes samtidig for at russiske utøvere som underkaster seg et strengt testregime og godtgjør at de ikke har vært involvert i dopingjuks får delta som «nøytrale utøvere», slik det var mulig i de to siste lekene.

– WADA må bli tøffere og gå så langt som reglene tillater i å forby russisk deltakelse i OL, sier Tygart.

– De anbefalte sanksjonene er utilstrekkelige etter jukset iscenesatt av det russiske idrettssystemet som er kontrollert av myndighetene. Historien har vist oss at sanksjonene brukt i Rio i 2016 og Pyeongchang i 2018, med en hemmelig prosess som tillot russere å delta som «nøytrale», ikke virket.

Han mener at utilstrekkelig harde sanksjoner har oppmuntret russerne til mer juks.

Vil beskytte de rene

– Det virker som det bare ga dem mot til å ødelegge bevis og tukle med flere prøver slik at det er blitt umulig å slå fast om det faktisk finnes rene russiske idrettsfolk overhodet, sier han.

Dermed synes han det er rimelig å nekte alle russiske utøvere OL-deltakelse neste år.

– Bare en slik resolutt reaksjon har sjanse til å få russernes oppmerksomhet, tvinge dem til å endre sin atferd og beskytte de rene utøverne som skal delta i Tokyo. Det vil også beskytte de framtidige generasjoner av russiske utøvere som fortjener bedre enn en kynisk, svak reaksjon etter at verden gjentatte ganger har bedt Russland om å skjerpe seg, sier han.

Vedtak i desember

Tygart uttalte seg dagen etter at WADAs regeletterlevelseskomité kom med sin anbefaling om at Russland som nasjon utestenges fra internasjonal idrett i fire år.

Bakgrunnen er at WADA har konkludert med at informasjonen i databasen som ble overlevert i januar var manipulert. Databasen skulle benyttes til å identifisere og straffe utøvere og andre som har vært involvert i dopingjuks. Å gi WADA tilgang til databasen var en forutsetning da Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble tatt inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt.

Russland beklager

Russiske myndigheter beklager at landet risikerer å bli utestengt fra idretten og sier de vil fortsette å samarbeide med Verdens antidopingbyrå (WADA).

– Denne informasjonen skaper bekymring, noe vi beklager, sier president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov, i det som er russiske myndigheters første reaksjon på WADA-komiteens innstilling.

WADAs komité for regeletterlevelse anbefalte mandag at Russland utestenges fra internasjonal idrett i fire år som følge av manipulasjon av Moskva-laboratoriets database før den ble gjort tilgjengelig for WADAs representanter.

Databasen skulle benyttes til å identifisere og straffe utøvere og andre som har vært involvert i dopingjuks. Å gi WADA tilgang til databasen var en forutsetning da Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble tatt inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt.

Peskov sier at Russland er innstilt på å samarbeide, og at de har gitt detaljerte forklaringer på uoverensstemmelsene WADA fant i databasen.

– Vi vet at de russiske sportsmyndigheter har vært, er, og alltid vil være, så åpne som mulig for samarbeid internasjonale idrett og WADA, sa Peskov videre, ifølge AFP.

– Ubehagelig

Talspersonen sier innstillingen er ubehagelig, men at Russland avventer en endelig WADA-avgjørelse. WADA-styret fatter sitt vedtak 9. desember.

Tirsdag gikk Den internasjonale olympiske komité (IOC) hardt ut mot Russland for det de mener er en åpenbar manipulering av dopingdata, og uttalte at de støtter WADAs innstilling om å utestenge Russland.

I en uttalelse tirsdag heter det at «IOC vil støtte de tøffeste sanksjoner mot alle som er ansvarlige for denne manipulasjonen». Samtidig ønsker man velkommen WADA-anbefalingen om å la individuelle russere delta som «nøytrale utøvere» så lenge de kan godtgjøre at de ikke har deltatt i dopingjuks.

Hvis utvalgets innstilling følges, vil Russland ikke kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022. Det samme vil gjelde en rekke andre internasjonale mesterskap.

WADA-styret skal fatte et vedtak i saken under sitt møte i Paris 9. desember.