Debatt

MDGs-sykkelløgner må ta slutt

MDG fortsetter å misbruke tall fra undersøkelser for å gi inntrykk av at Oslos befolkning står samlet bak ønsket om en radikal sykkelsatsing. Tallenes tale viser at denne støtten har vært dalende lenge.

«Sykkelsatsingen har stor støtte i befolkningen. En undersøkelse viser at hele 85 prosent av innbyggerne støtter sykkelsatsingen.»

Uttalelsen fra Leder Einar Wilhelmsen i Oslo MDG i Nettavisen nylig ligner en lang rekke andre uttalelser fra MDG-hold og sykkelmafiaen forøvrig som skal understøtte at så å si hele Oslos befolkning støtter bruk av minst 13,5 milliarder kroner på tilretteleggelse for sykling i hovedstaden.

En satsing som inkluderer kostbar rød asfalt, nedlegging av en mengde parkeringsplasser, etablering av kostbare sykkelhotell, fortrengning av bilen i stor stil, vintersykkelsatsing og hjernevaskende sykkelpropaganda som strømmer fritt fra kommunale etater og Syklistenes Landsforening.

Undersøkelsen det henvises til må være «Holdningsundersøkelse om sykling i Oslo» fra februar 2018, som ble utført for Bymiljøetaten Oslo kommune av Opinion AS.

Problemet er bare at det slett ikke er dokumentert i denne at 85 prosent av Oslos innbyggere støtter den nevnte satsingen.

I realiteten har de som har deltatt bare svart et unyansert ja eller nei på om "de synes det er bra at kommunen arbeider med å få flere til å sykle":

Spørsmål 9

Synes du det er bra at kommunen arbeider med å få flere til å sykle?

Svaralternativer:

1. Ja

2. Nei

3. Vet ikke

Å synes det er bra at kommunen arbeider med å få flere til å sykle er noe helt annet enn å godkjenne en ekstrem satsing på sykkel som har som konsekvens at bilen fortrenges og bylivet forringes for også andre trafikantgrupper.

Interessant er det også at undersøkelsen helt klart viser at antallet som synes det er bra at kommunen arbeider med å få flere til å sykle har gått nedover siden 2014, noe som aldri blir nevnt av de ivrige frontkjemperne for massesykling:

"Blant de som sykler uansett er det en nedgang i andelen som mener det er positivt at kommunen arbeider med å få flere til å sykle,» heter det i undersøkelsen.

Videre påpekes det at den gruppen der det klart har skjedd en holdningsendring er blant dem som aldri sykler:

«Mens 88 prosent av denne gruppen i 2014 var positiv til kommunenes arbeid for økt sykling er det i 2018 nede i 68 prosent som mener det samme. Dette kan være et tegn på en mer polarisert oppfattelse av sykling og kommunens arbeid for å fremme sykling i Oslo.»

Vi i Syklistaksjon 2019, som representerer majoriteten av syklister, reagerer sterkt på denne misbruken av Opinions undersøkelse fra 2018. Den minner oss altfor mye om den talltriksingen vi har sett på andre områder fra rødgrønne politikere i Oslo.

Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistens Landsforening.