Sport

Vi begynner med å droppe sykkelsatsingen

Sykling bør ikke være et offentlig anliggende som skal tvinges på befolkningen gjennom skattlegging av bilister i bompengeringer. Det skaper en splid mellom trafikantgrupper som er ødeleggende.

Aftenposten stikker i sin leder tirsdag 23. april en nølende finger inn i bompengedebatten, men holder seg solid på land uten å gå i dybden og utfordre vedtatte sannheter.

Om et bortfall av bompengeinntekter som resultat av en eventuell skroting av Oslopakke 3 og andre lignende pakker rundt omkring i landet, konkluderes det med at  "Det eneste alternativet er nedskalering av planer og lavere ambisjoner."

Da er det i så fall klokt å begynne med å kutte de 13,5 milliardene som er planlagt brukt til sykkelveier og sykkeltiltak i årene som kommer i Osloområdet.

At bilister skal betale for syklister er ikke fornuftig, og støttes heller slett ikke av alle oss hundretusener av moderate syklister.

Vi syklister må i fremtiden belage oss på å betale regningen selv for at det blir tilrettelagt for tohjulinger i trafikken.

Og de fleste vanlige syklister vil helst sykle når de har lyst, og aldeles ikke om vinteren. Da skal syklene stå innendørs.

Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistens Landsforening.