Sport

15 nye bostasjoner i Bergen by

Byen bygges om. Kostnadene deles likt mellom staten og en gruppe bilister.

Skivebom!Kjørsakte på en dag og tid hvor det er minst mulig skadevirkning, tyder på at man ikke ønsker å plage bilkjørende mennesker. Tvertimot er det tilstrekkelig plaging at innbyggere i Bergen er lukket inne i mindre områder med bomstasjoner.Ikke for miljøets del, for å skaffe mest mulig penger fra en bilkjørende gruppe til utvikling av bymessig bygg-fortetting enkelte steder i byen.

En av elementene er å bygge en rådyr bybane mellom de fortettede bydelene.

Finansieringen er delt med tilskudd fra staten/ regjeringen på 50% av fjorårets kostnadsoveslag. Den andre delen betales av bilister som kjører forbi bomstasjoner. Denne delen har begynt å minke, hvoretter myndighetene setter opp 15 nye bomstasjoner i byen. Disse nye bomstasjonene skaper problemer i mange retninger for innbyggere.

Mange familier får problemer med kjøring for barnas idrettlige og andre fritidssysler. Mange av de aktuelle stedene har så dårlige veier at det ikke er tilrådelig å gå langs dem. Fylkesmannen har til og med foreslått at barna kan gå ned i grøftekanten når det kommer biler. (det er stor trafikk disse stedene fordi man bør heller ikke sykle der)

Det er naturlig å tro at det det er bompenger... kommer det bedre veier.Her er dette en illusjon.Det kommer ingen bedre veier untagen sentrale steder for utbygging av forteddede bymessige strøk. I tillegg kommer det en ny motorvei E39 gjennom byen.

Mange mener denne veien burde lagt utenom Bergen by.

De nye bomstasjonene skiller folk fra sine skoler og andre dagligdagse gjøremål.

Myndighetene 
tar forskjellig takst for kjøretøyer, El-bil er billigs, bensin/ hybrid midt imellom og diseldrevet bil er dyrest.
I tillegg har det vært høyere avgift morgen og kveld på de eldste bomstasjonene. 
Mange familier med og uten aktive barn sliter for å rekke alle kjekke ting, og en del  må kutte på utgiftsiden for å klare seg.

Da kan det være greit med kollektivt alternativ, men... ute i mange bydeler går det buss av og til, stort sett for dårlig tilbud om man ikke har helt spesiell mye tid til overs. Her jeg bor er det ikke buss i helgene, siste går i 17tiden lørdag og neste mandag morgen. Jeg bor sentralt i Fana bydel i Bergen.

På grunn av fortettningsbyggingen for å få mindre bilkjøring, er det byggestopp i alle områder med dårlig kollektivsatsing. Det er i disse områdene det slites mest.Det som bor der skal bidra for alle som skal bo helt sentralt og som har godt kollektivsystem. Det vil ta lang tid før det ikke bor noen i de kollektivfattige områdene. Kanskje generasjoner. Skoler for de minste er eller skal legges ned, så skoleveier blir lengre for mange.

Jeg er for gode miljøtiltak men er imot slike tiltak som rammer noen for å yte bedre  til andre.

Det er mange i Bergen som mener at kollektivsatsing i og rundt Oslo er bedre finansiert enn dette i Bergen.Skattesystemet er sosialt innrettet og burde ha finansiert slike større utbygginger.

Bompenger rammer i dette tilfellet hardest der det er minst penger.