Sport

Til opprør mot sykkelmafiaen

Er Oslos velgere klar over den usunne symbiosen mellom Oslo Kommune, byens politikere og sykkelfantastene i Syklistenes Landsforening?

Syklistenes Landsforening Oslo har ca 3.000 medlemmer og mener seg i posisjon til å herse med landets hovedstad. Det får de lov til uten at noen retter en pekefinger mot at en marginal gruppe får ta seg til rette som om byen var deres egen lille godtepose.

SLF i Oslo er omtrent som et middels lokalt idrettslag i hovedstaden i størrelse og kun for en liten pressgruppe å regne. Dette bør det settes lys på før de klarer å gjøre ubotelig skade på byen.

SLF har klart å få plassert sin tidligere generalsekretær Rune Gjøs som direktør for sykkelprosjektet i Oslo og nå er tidligere styreleder Arild Hermstad (MDG) satt inn som vikar for byråd for miljø og samferdsel.  Som kjent ligger sykkelprosjektet innunder denne byråds ansvarsområde.

Det jobbes ivrig på lokalpan for å stenge gater og lage sykkelfelt som vil fortrenge beboere med egen bil og sykkel fra byen. Her jobber SLF-medlemmer og representanter for særlig MDG knallhardt sammen og med støtte oppover i systemet blant politikere og folk ansatt i kommunen.

Samtidig får Syklistenes landsforening offentlig pengestøtte og samarbeider tett med offentlige etater for å gjennomføre til dels ekstreme sykkeltiltak og propagandere for syklismen.

Vi i Syklistaksjon 2019 mener sykkelsatsingen er helt ute av proporsjoner i Oslo og går utover alle andre trafikantgrupper og byens sjel. Det er på høy tid å gjøre opprør mot sykkelmafiaen.

Det vi moderate og avslappede syklister ønsker er at byen skal være en levende by der alle trafikanter lever godt sammen, og at ikke bilister alene skal betale for all galskap gjennom bompenger. Alle syklister må være med og betale for egen moro.

De som har fulgt med litt ser at syklismens fanebærere (i og rundt SLF) prøver å utdefinere den folkelige facebookgruppen Syklistaksjon 2019 fordi den så langt har et begrenset antall medlemmer.

Hvis 3.000 medlemmer er det magiske tallet her, så burde det være lett å oppnå, særlig med litt offentlig støtte.