Sport

Mangler menn på lastesykkel sex-appeal?

Spørsmålet synes relevant fordi observasjoner i felten i Oslo synes å sammenfalle med nyere forskning som viser at det gjennomsnittlige testosteronnivået hos mannlige eiere av lastesykler generelt ligger betydelig under nivået hos menn i sammenlignbar alder uten.

I visse kretser i Oslo kommune benekter man fenomener som vanlige Oslo-folk observerer, som at det nesten ikke er syklister å se i byen om vinteren. Dette til tross for intensiv måking av sykkelfelt og stadige påminnelser om at det er utrolig kult å sykle når det sner og isen har lagt seg for godt.

Man mener å ha målinger og vitenskapelige data som tilsier at det vrimler av syklister i den kalde årstiden. Dette er noe som setter innbyggerne i stuss over at det de ser ikke stemmer med det myndighetene sier.

Men alle vet vi jo at det vi ser ikke alltid stemmer med virkeligheten.

Det er derfor vi har målinger og seriøs forskning, er det ikke?

Tallenes tale viser oss da som oftest at virkeligheten er slik myndighetene sier den er.

Det er derfor svært så interessant at en undersøkelse fra Universitätsfrauenklinik Basel, Abteilung für Sozialmedizin und Psychosomatik, viser at en gruppe menn i alderen 20-40 år med lastesykkel i Basel, Bern og Zürich hadde vesentlig lavere testosteronnivå i forhold til en kontrollgruppe ordinære trafikanter.

Kontrollgruppen var også menn i sin beste alder, men som beveget seg til fots, med bil, trikk eller sågar med god gammeldags tråsykkel med tre gir eller mindre.

Forskerne i Basel mener at lastesykkelen etter alle solemerker har påvirket brukernes sexlyst og evne til å gjennomføre regelmessige samleier og derigjennom være forplantningsdyktige.

Konsekvensen av dette er, dersom resultatene kan overføres til Oslo (der lastesykkelen som kjent skal overta for bilen i nær fremtid), at Oslo-beboeren som folkeslag kan være truet i sin nåværende form, fordi:

1) Oslo-kvinner ønsker ikke å ha forhold til menn med lastesykler.

2) Dersom alle menn begynner å bruke lastesykkel i byen vil kvinnene måtte flytte ut på landet og finne seg en singel bonde med traktor dersom de vil ha en partner.

3) Dersom de likevel ønsker et forhold med en lastesykkelsyklist, blir det ikke nok barn ut av disse forholdene til å opprettholde den nødvendige befolkningsveksten i byen som skal til for å understøtte det relativt høye lønnsnivået i rådhuset.

Vi i Syklistaksjon 2019 går imidlertid ikke uten videre god for at resultatene i undersøkelsen fra Universitätsfrauenklinik Basel, Abteilung für Sozialmedizin und Psychosomati, kan overføres til norske forhold, men avventer nærmere forskning utført av Bymiljøetaten i Oslo.

En tilfeldig kvinne vi møtte på Egertorget svarte på den annen side følgende da vi ba om en kommentar:

«Menn på lastesykkel er det minst sexy jeg kan tenke meg. Det er rett og slett ute av frågan for meg å gå til sengs med en sånn en.» Sitat slutt.

Pål H. Christiansen, Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistenes Landsforening