Sport

Endelig rakner Oslo-pakken

Er det rimelig at bilister skal fortsette med å finansiere utbyggingen av kollektivtrafikken, sykkelveisatsingen og attpåtil bidra til drift av dette i Oslo-området? Svaret er selvsagt nei.

Bompengene var i utgangspunktet ment å gå til vei, som i det minste har en kobling til bilen selv.

Senere har Stortinget ved flere anledninger utvidet mulighetene for å la pengene gå til helt andre formål som, for Oslos del, utbygging av T-banesystemet og etterhvert også tilretteleggelse for helårssykling til 13 milliarder og til drift av kollektivtrafikken.

Dette er verken logisk eller fornuftig og skaper sinne i befolkningen. Den vanlige borger finner seg ikke lenger i å bli loppet for penger på denne måten og vil ha systemet på skrothaugen en gang for alle - og det snarest mulig.

Vi vanlige syklister i Syklistaksjon 2019 har sagt at vi i solidaritet med bilistene gjerne betaler for vår bruk av sykkelveier, gater og torg på ulike vis. Det mener vi fortsatt.

Bilistene skal ikke etter vårt syn alene ha straff fordi de må bruke bil til og fra jobben, eller i jobben, eller for å besøke familie og andre helt nødvendige gjøremål. Og samtidig finansiere andre og av Stortinget vedtatt mer samfunnsmessig «høyverdige» måter å transportere seg selv på.

Vi syklister ser imidlertid at å fjerne denne forskrudde finansieringsformen helt er den eneste løsningen i det lange løp.

Stortinget må derfor kildesortere bypakkene en gang for alle og finne andre og mer rettferdige måter å finansiere vei- og kollektivtrafikkutbygging på.

Den maniske sykkelveiutbyggingen kan bare droppes. Vi vanlige syklister vil helst sykle når vi har lyst, og aldeles ikke om vinteren. Da skal syklene stå innendørs.

Vi registrerer med stor interesse at de tiltakende bompengeprotestene blant bilistene nå manifesterer seg i nye partier og løfter fra bestående partier om å jobbe for å senke bompengenivået og på sikt fjerne hele ordningen.

Det kommer til å skje.

Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019

Tidligere medlem av Syklistenes Landsforening