Sport

Har Raymond Johansen et aggresjonsproblem?

Syklistaksjon 2019 er litt overrasket over at byrådsleder Raymond Johansen blottlegger sin mangel på impulskontroll i et svar gitt til Nyhetsavisen Ja til Bilen i Oslo.

- Jeg er også syklist, bilist og gående som de fleste av oss. Forbannet på bilister når jeg sykler og rasende på syklister når jeg kjører, uttaler byrådslederen blant annet til avisen.

Svaret var en kommentar til intervjuet samme organ hadde med undertegnede om sykkelsatsingen i Oslo, der den fullstendige hodeløse sykkelsatsingen i Oslo blir kritisert av Syklistaksjon 2019.

Syklistaksjon 2019 mener satsingen er så dyr og lite gjennomtenkt, og gjennomføres med så lite nennsomhet overfor befolkningen, at det ikke skulle forundre oss om noen på et eller annet tidspunkt kommer til å vurdere å stille noen rettslig ansvarlig for eksessene.

Å ha rasende folk som Raymond Johansen bak ratt og sykkelstyrer er nettopp det vi i Syklistaksjon 2019 ønsker å unngå.

Hatet mot oss vanlige syklister er for en stor del påført oss av Raymond Johansen selv og hans allierte. Det samme gjelder forfølgelsen av bilistene i Oslo, som vi vanlige syklister jo bare ønsker å leve godt med side om side.

Det er bemerkelsesverdig at byrådet ikke skjønner at satsingen er forfeilet og må stanses. Den koster for mye på alle plan, økonomisk og menneskelig, og har ingen betydning verken for klima eller miljø.

Og hvem har skylden?

Ikke Raymond Johansen og byrådet i Oslo, om vi skjønner de videre uttalelsene hans rett. Bare hør:

- Vi følger i realiteten opp det Stortinget har vedtatt nemlig at veksten skal tas med gang, sykkel og kollektivtrafikk. Da må vi tilrettelegge for det, betyr i praksis flere sykkelveier.

- Vi gjennomfører det bystyret har vedtatt, hverken mer eller mindre. Det er riktig at vi er ambisiøse og gjennomføringssterke.

Mest bekymringsfullt er byrådslederens utålmodighet, som igjen viser en mangel på sindighet og impulskontroll, som hadde vært til stor gagn for byens innbyggere om den hadde vært tilstede.

- Min bekymring er at det ikke går fort nok. Der er jeg klar overfor mine byråder, uttaler byrådslederen til Nyhetsavisen Ja til Bilen i Oslo.

Trenger Raymond Johansen terapi?

Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistenes Landsforening.